Nahoru

Dálniční mafie lovců nehod

Twitter

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v roce 2015 rozdělilo dálnice na několik úseků a ve většině z nich zajistilo monopol vždy jedné předražené odtahové společnosti. Kverulant.org proti tomu opakovaně protestoval a i jeho tlak přiměl ŘSD k podpisu smlouvy s Českou kanceláří pojistitelů o odstraňování nepojízdných vozidel na některých dálnicích. Náklady jsou tak ve většině případů zaplaceny z povinného ručení a řidiči nehrozí, že by mu jeho pojišťovna odmítla hradit náklady na předražený odtah. Koncem léta 2021 ŘSD vypsalo další problematickou zakázku nejen na odtahy, ale i na centrální dispečink odtahů. Soutěž však byla i díky Kverulantovi v únoru 2022 antimonopolním úřadem zrušena. Na podzim 2022 si dálniční mafie pravděpobně prolobovala, aby řidič v nouzi na dálnici musel vždy volat policii. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby neexistovalo reálné nebezpečí, že policie pak zavolá lovce nehod.  Oceňte Kverulantovu vytrvalou snahu definitivně zastavit okrádání řidičů a podarujte jej alespoň symbolickou částkou.

Fotokoláž: Kverulant.org

Pražští supové na dopravních nehodách

Kverulant svojí kauzou SUPOVÉ HL. M. PRAHA  v roce 2014 významně přispěl k omezení řádění lovců nehod ve velkých městech. Následně se mu totéž do jisté míry povedlo i na dálnicích, kde je hlavním organizátorem okrádání řidičů v nouzi Ředitelství silnic a dálnic. To rozdělilo v roce 2015 dálnice na několik úseků a pro každý z nich pak podepsalo smlouvu s odtahovou službou, která má pro daný úsek od ŘSD zajištěn faktický monopol. Problém spočívá v tom, že tyto odtahové služby zajišťované firmami ŘSD jsou výrazně předražené. Jak by také nebyly, když mají v daném úseku monopol a když jejich ceny neprošly bojem ve výběrovém řízení, protože smlouvy s nimi uzavřelo ŘSD z ruky. A tak řidiči, i když mají havarijní pojištění nebo asistenční služby v ceně povinného ručení, v některých případech musí platit část nákladů ze svého.

5 tisíc korun za 400 metrů

„Stalo se to 1. 2. 2020 cca ve 22.00 hod., kdy se mi při cestě do Prahy na dálnici D1 na 168,5 km porouchalo auto AVIA. Odpadla mi kardanová tyč a byl jsem nucen odstavit auto na krajnici. Hned jsem volal své pojišťovně, která mi oznámila, že mi posílají svou smluvní odtahovou službu VEMAX. Mezitím však, cca ve 23.00 hod. přijeli policisté, kteří mi vzali papíry, auto označili světelnou šipkou a zavolali, navzdory mé informaci o očekávané odtahové službě od mojí pojišťovny, svou odtahovou službu JEREX. Odtahové auto přijelo velmi rychle, za asistence policistů mě naložili, přičemž policisté dali řidiči pokyn, aby mě odtáhl z dálnice k hotelu Annahof, a odešli. Nastoupil jsem do kabiny řidiče. V jeho kabině byla i jedna žena. Když jsme sjeli z dálnice a blížili jsme se k hotelu, řidič nechtěl zastavit, chtěl mě odtáhnout do servisu v Ostrovačicích, se kterým má můj kolega špatnou zkušenost, protože mu tam vykradli věci. S tím jsem nesouhlasil, byl jsem nucen vyskočit z vozidla a postavit se před auto. Mezitím už přijelo odtahové auto VEMAX od mojí pojišťovny. Řidič ‚státního‘ JEREXu mě nechtěl složit, pokud mu nezaplatím za ani ne 400 metrů 20 000 korun. Pak snížil částku na 10 000. S tím jsem samozřejmě nesouhlasil. Přijeli i policisté, ale ti se vyjádřili, že se jich to netýká, byl jsem už pryč z dálnice. Řidič JEREXu si přivolal telefonem partu čtyř mužů a jedné ženy. Tato skupinka se chovala skutečně agresivně. Požadovali peníze a nechtěli mě složit. Nejjemnější slova byla ‚máš prachy, hajzle?!‘. Naštěstí řidič ‚mojí‘ odtahovky zůstal se mnou, jinak by mě určitě fyzicky napadli. Po 2hodinovém handrkování mě nakonec za částku 5000 korun složili a odtahovka mojí pojišťovny mě připojila a odtáhla do servisu Kardany ve Velké Bíteši. Dodnes mi stoupne adrenalin, když si vzpomenu na tuto příhodu. Myslím, že je to typický příklad dálniční mafie.“

Příběh řidiče, po kterém chtěla odtahová služba ŘSD 20 000 korun za odtažení do vzdálenosti 400 metrů, zaujal i reportéry televize Nova:

Odtahy předražené o 200 procent

Pokud snad potřebujete vyprostit velký nákladní vůz, situace je ještě mnohem horší. Přímo policie na místě nehody obvykle tvrdí řidičům a autodopravcům, že jejich vozidlo smí vyprostit pouze jistá společnost, a nedovolí autodopravci zavolat si svoji vlastní pomoc. Stalo se, že po takové „domluvě“ autodopravce přistoupil na vyproštění vozidla z příkopu touto společností. Odtahovka ŘSD nejdřív odhadla cenu za vyproštění na 40 000 Kč. Autodopravci se zdála cena vyšší než cena jeho odtahovky, kterou si chtěl volat, ale nezbylo mu nic jiného než souhlasit. Vozidlo bylo pouze vyproštěno na krajnici dálnice, dále už odjelo „po svých“. Autodopravci poté za toto vyproštění přišla faktura na bezmála 130 000 Kč bez DPH. Česká kancelář pojistitelů si kvůli tomuto nešvaru zadala průzkum, z něhož vyplynulo, že společnosti, které mají od ŘSD monopol na dálnicích, mají odtahy předražené průměrně o 200 procent oproti ostatním firmám. To pojišťovna zcela logicky hradit nemůže a rozdíl zaplatí nešťastný motorista.

Povinný odtah státem určenou firmou

V prosinci 2015 byla schválena novela silničního zákona, která dává správcům dálnic ještě větší pravomoci. Přes nasmlouvané firmy bude ŘSD nařizovat odtahy v případech, kdy se řidiči nebudou moci dohodnout se svojí pojišťovnou nebo asistenční službou na odstranění auta v co nejkratší době. Přesná pravidla a časové limity ještě nejsou dány. Naštěstí řidiči zatím mají právo vyřídit si vše v rámci svých předplacených služeb, například prostřednictvím linky pomoci řidičům 1224, ale i to chce Ministerstvo dopravy omezit. Na podzim 2018 přišel ministr dopravy Dan Ťok s nápadem, jak přihrát další kšeft spřízněným dálničním supům. Chtěl uzákonit povinný odtah státem určenou firmou. Je nabíledni, že pojišťovna takový odtah odmítne zaplatit a stát bude tučnou odměnu pro odtahovku vymáhat po řidiči vozidla. Šofér si nebude moci vybrat, ale bude muset platit. 

Opravy dálnic poškozených nehodou

Další problém motoristovi mohla způsobit okolnost, že nehoda poškodila dálnici. Odtahové firmy totiž na základě stejných nevysoutěžených a monopolních smluv dlouho prováděly i stavební práce související s likvidací následků dopravních nehod. Takže pokud řidič například na dálnici ohnul svodidla, jejich narovnání mohlo stát v zásadě libovolně vysokou částku. Pojišťovna ale z povinného ručení za opravu svodidel libovolnou částku nezaplatila, zvlášť pokud se cena vyšplhala až na několikanásobek ceny obvyklé. Rozdíl opět zaplatil oblíbený snadný terč ŘSD, motorista.

Fotokoláž: Kverulant.org

Na podzim 2016 byl na dálnici D1 při nehodě zničen kilometrovník 254,0. Za jeho výměnu zaplatilo ŘSD JEREX celkem 81 tisíc korun. Kus plechu o velikosti 60 × 30 centimetrů s reálnou hodnotou v řádu stokorun byl samozřejmě vyměněn bez soutěže. To však nebyla zdaleka jediná drobná akce bez soutěže. Takových zakázek bylo za desítky milionů a proudily jen několika firmám.

Pokuta pro ŘSD

Zákon připouští uzavření rámcové smlouvy na opakující se stavební práce, avšak předpokládá uzavření smlouvy na dobu určitou. Z dalších ustanovení zákona lze dovodit, že touto dobou by měly být maximálně 4 roky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky by podle tohoto výpočtu činila 160 milionů korun bez DPH. S touto cenou by se jednalo o nadlimitní veřejnou zakázku, kterou měl zadavatel ŘSD povinnost zadat v otevřeném, případně užším řízení. A protože tak ŘSD neučinilo, porušilo zákon a dostalo za to od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže pokutu, která je již v právní moci.

A nešlo jen o platby za likvidaci následků dopravních nehod; že stamiliony na drobné akce na dálnicích proudily jen několika firmám bez otevřené soutěže, odhalil audit malých zakázek na ŘSD. Zde je namístě ŘDS také jednou pochválit, za to, že v říjnu 2016 za rozdělování zakázek odvolalo vedoucího odboru údržby dálnic Miloše Štěpána, který na jejich rozdělování dohlížel. Poději dokonce likvidaci následků škod dopravních nehod ŘSD vysoutěžilo. Podle všeho celkem transparentně.

Provize

Nyní však zpět k dálničním odtahům. Položme si otázku, jaký má ŘSD prospěch z toho, že porušuje zákon. Podle smluv ŘSD za to, že odtahovkám dohazuje „kšeft“, nic nemá. Ale ani kuře zadarmo nehrabe, takže to s tou bezúplatností asi bude nějak jinak. Jedno z mála rozumných vysvětlení je takové, že provize a odměny od dálničních supů kasírují ti „manažeři“ ŘSD, kteří jim zajišťují práci a udržují celý propracovaný systém v chodu.

Linka pomoci řidičům 1224

Kverulant se v roce 2015 otevřeným dopisem obrátil na ministra dopravy Dana Ťoka a žádal změnu systému, který parazituje na dálničních nehodách. Marně. Jistý pokrok však nastal. Česká kancelář pojistitelů zřídila v roce 2015 linku pomoci řidičům 1224, aby řidiče před lovci nehod ochránila. Volat na tuto linku Kverulant doporučuje i v případě problémů nejen na dálnicích. Pošlou vám odtah, který s dálniční mafií nemá nic společného. Česká kancelář pojistitelů také natočila krátké video, které vám poradí, jak správně reagovat v případě nehody či poruchy a vyhnout se tak fatálním následkům.

ŘSD vyhrožovala Kverulantovi žalobou

Kverulant o celé kauze vydal několik tiskových zpráv a mnohé z nich vyvolaly slušnou odezvu v médiích. V Blesku vyšel v říjnu 2015 článek s názvem  „Dohazujete kšefty drahým odtahovkám“, který viní sdružení Ředitelství silnic a dálnic.  Na základě tohoto článku vyhrožoval mluvčí ŘSD Kverulantovi žalobou. Když emoce na ŘSD opadly, napsalo ŘSD dopis, ve kterém slibuje vypsání výběrového řízení na dálniční odtahy.

Kartelová dohoda

Po Kverulantově odhalení ŘSD v polovině prosince 2015 vypsalo veřejnou soutěž na Odstraňování překážek provozu na dálnicích a rychlostních silnicích. Kverulant považoval vlastní vypsání tendru za úspěch, ukázalo se ale, že soutěž byla ušita na míru pouze několika firmám. Podezření, že soutěž byla vypsána jen pro několik firem, dobře dokládá i její výsledek. Odtahovky se dohodly a pro každý dálniční úsek předložila nabídku vždy jen jedna z nich. Ani na jedné z 18 částí veřejné zakázky tedy žádná soutěž, ve smyslu předkládání nabídek výhodnějšího plnění potenciálních dodavatelů oproti jejich konkurentům, reálně neproběhla. Kverulant to považoval za výsledek kartelové dohody, a proto podal k antimonopolnímu úřadu stížnost na nezákonnost tohoto tendru. Odpověď od ÚOHS tentokrát přišla poměrně rychle. Úřad neshledal na straně ŘSD pochybení.

Navzdory evidentní kartelové dohodě odtahových společností uzavřelo ŘSD v září 2016 smlouvy na pěti dálničních úsecích za více než 40 milionů korun. Kverulant na podpis smluv a na podezřelé výběrové řízení upozornil i ministerstvo dopravy. V lednu 2017 mu přišla z ministerstva odpověď, že je vše v naprostém pořádku:

A nejde jen o kartelovou dohodu. Cílem výběrového řízení na poskytovatele odtahů na dálnicích by mělo být zajištění rychlého odtahu nepojízdného vozidla za rozumnou cenu. Toho lze jen těžko dosáhnout, pokud je tendr ušit na míru několika firmám, kterým nejde o bezpečnost na dálnici, ale o to, aby vyinkasovaly za odtah co nejvíce peněz. Dokladem tohoto tvrzení je zásah firmy JEREX na dálnici D1, ke kterému došlo 18. ledna 2016 poté, co se tam na sto šedesátém kilometru převrátil kamion. Přestože byl kamion zcela mimo dálnici a bylo ho možno vyprostit z vedlejší komunikace a na ni, vyprošťovala jej firma JEREX z dálnice a na dálnici. Překážkou provozu tak nebyla havarovaná souprava, ale samotný vyprošťovací jeřáb odtahové firmy. Patky jeřábu zasahovaly po celou dobu vyprošťování od odstavného pruhu přes pravý jízdní pruh až do levého pruhu. Firma JEREX uzavřela jeden pruh dálnice na více než šest hodin. Kolony dosahovaly deseti kilometrů a faktura za vyproštění jistě nebyla malá. 

Smlouva mezi ŘSD a Českou kanceláří pojistitelů

Další pozitivní změna vyvolaná veřejným tlakem přišla, když jsme přiměli ŘSD v únoru 2017 k podpisu smlouvy s Českou kanceláří pojistitelů o odstraňování překážek na dálnicích D4 a D7. Pokud není řidič schopen zařídit si odtah sám, auto odtáhne smluvní partner jeho pojišťovny. Náklady jsou zaplaceny z povinného ručení a řidiči nehrozí, že by mu jeho pojišťovna odmítla hradit náklady na předražený odtah. Když si řidič zavolá sám po poruše či nehodě asistenční službu své pojišťovny nebo třeba automobilky a služba přijede včas, nikomu by naletět neměl. Jenže i po roce 2017 se vyskytují případy, kdy si ji nezavolá sám, třeba proto, že je zraněný, v šoku nebo nemá havarijní pojištění. Musejí to za něj udělat silničáři, aby auto nebránilo provozu. Pak zavolají některou „ze svých odtahovek“. Dálnici D1 mezi Prahou a Brnem spravují firmy JEREX a Pretol. Pojišťovny s jejich vysokými cenami nemusejí souhlasit a rozdíl pak zaplatí řidič.

ANO prosazuje monopol dálniční mafie

Pokusy okrádat řidiče ve velkém však neustávají. Jak už bylo řečeno, v lednu 2020 se poslanec Kott z Hnutí ANO pokoušel zavést státní monopol na odtahy vozidel na dálnicích zákonem. Jeho pokus sice nevyšel, ale uprostřed nouzového stavu načetl dne 15. dubna 2020 stůj návrh znovu. Za usedavou snahou prosadit monopol dálniční mafie stojí propojení vládních politiků a soukromých firem. Za Kottovým návrhem se podle Kverulantových informací ve skutečnosti skrývala odtahová společnost Pretol a šéf poslanců ANO Faltýnek.

Fotokoláž: Kverulant.org

Podle pozměňovacího návrhu by policista musel nařídit provedení odtahu vozidla vždy smluvním partnerem ŘSD, tedy obvykle Pretolem nebo JEREXem. A to i v případech, když si řidič dokáže odtah zavolat sám. Policista by tak vždy musel zavolat odtahovku, kterou využívá správce dálnice, jímž je ŘSD. Jak by to asi vypadalo v praxi, popisuje výše uvedený příběh. Navíc pojišťovny mají zasmluvněny odtahy za rozumnou cenu a tu také z povinného ručení obvykle zaplatí. Předražené odtahy nařízené dálniční mafií budou odmítat proplácet. Řidič pak bude jen bezmocně sledovat, co se děje s jeho autem za jeho peníze. Aby se to nestalo, odeslal koncem dubna 2020 Kverulant otevřený dopis Andreji Babišovi.

Proti návrhu z dílny ANO protestovala i Policie. Policejní prezident Jan Švejdar poslal ministru dopravy Karlu Havlíčkovi (opět za ANO) dopis, v němž před návrhem přímo varoval.  Změna by vedla k vytvoření monopolu, který by jen tahal z kapes řidičů víc peněz. A čekání v kolonách na dálnicích by naopak prodloužil. „Zdá se, že jediným, kdo má na pozměňovacím návrhu zájem, jsou stávající smluvní odtahové služby ŘSD, protože jim změna zaručuje větší množství zakázek od ŘSD,“ napsal policejní prezident v dopise.

Policejní prezident Švejdar dále uvádí, že řidič má mít právo si odtahovku vybrat, navíc když si asistenční služby platí v povinném ručení. V praxi se pak podle Švejdara může stát, že si řidič zavolá svou odtahovku, například od pojišťovny, a když policista přijede k nehodě, objedná, v duchu návrhu poslance Kotta, ještě službu se smlouvou s ŘSD. Takže se na místě sejdou dvě odtahovky, a tím pádem bude muset řidič jeden výjezd zaplatit ze svého. Protože proč by pojišťovna hradila obě služby? Navíc: „Motorista nebude dopředu znát cenu nuceného odtahu. Budou vznikat problémy s úhradou nákladů za tyto nesmluvní odtahy. Motorista nebude chtít náklady hradit, protože má předplaceny své asistenční služby. Pojišťovny nebudou proplácet náklady za odtahy, které neobjednaly. Hrozí i zadržování vozidla odtahovou společností v případě neuhrazení předražených cen.“

Podle policejního šéfa dokonce hrozí, že se časy odtahů prodlouží. Pakliže totiž přijede k havárii jako první řidičova odtahovka z pojišťovny, policista ji stejně nebude moci nechat auto naložit. Podle zákona bude mít zkrátka povinnost počkat na odtahovku od ŘSD.

Kverulantovi se podařilo k ničemné aktivitě poslanců ANO upoutat pozornost. Tohle je reportáž televize Nova odvysílaná v říjnu 2020:

Hospodářský výbor počátkem února 2021 kontroverzní pozměňovací návrh poslance Kotta nepodpořil.

Cinknuté výběrové řízení

Koncem léta 2021 ŘSD dokonce vypsalo komplexní zakázku nejen na odtahy, ale i na centrální dispečink odtahů„Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění vyprošťovacích a odtahových služeb včetně souvisejících činností a úkonů na dálnicích I. a II. třídy ve správě zadavatele, jakož i provádění služeb centrálního dispečinku odtahů (call centra), to vše nepřetržitě a po celou dobu trvání smlouvy.“  Doba trvání smlouvy je plánována na 5 let. Lhůta pro podání nabídek uplynula 14. září 2021.

Jediný soutěžící

Do soutěže se přihlásil pouze jediný zájemce. Bylo jím konsorcium s názvem „Centrální dispečink odtahů a záchranných služeb.“ Tuto obchodní korporaci vytvořil  ÚAMK a.s.AWA 1213 s.r.o. a Spolek odtahových služeb, z. s. Nabídka uváděla jako garantovaný dojezdový čas k havarovanému vozidlu jednu hodinu.  Nabídková cena za služby centrálního dispečinku činila bez DPH 4,680 milionů korun měsíčně. To je ročně 56,16 milionů a za pět let, po které má smlouva trvat, je to již 280 milionů korun.  To se Kverulantovi zdá jako značně přehnaná cena. V případě vítězství by to však zdaleka nebyl jediný příjem konsorcia odtahovek. Hlavním příjmem by byly platby od pojišťoven z povinného ručení. Dalším nezanedbatelným příjmem by pak byly přímé platby od řidičů havarovaných vozidel, kterým by jejich pojišťovna odmítla hradit přemrštěnou cenu za odtah. Ve spolku odtahových služeb se samozřejmě skrývaly i nechvalně známé společnosti JEREX a Pretol.

Z tohle všeho bylo možno usuzovat, že ŘDS buď vypsalo zakázku špatně, nebo se soutěžitelé domluvili na kartelu. V únoru 2022 se ukázalo, že zakázka skutečně v pořádku není. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ji nyní zrušil.

Antimonopolní úřad celý tendr zastavil s odůvodněním, že jsou podmínky soutěže diskriminační. Podle něj je mohlo splnit právě jen výše zmíněné konsorcium „Centrální dispečink odtahů a záchranných služeb.“

„Zadavatel totiž vymezil předmět plnění veřejné zakázky natolik široce, že v důsledku toho došlo k bezdůvodnému omezení hospodářské soutěže – omezení toho okruhu dodavatelů, kteří se mohli o veřejnou zakázku ucházet,“ vysvětluje mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Ředitelství silnic a dálnic s rozhodnutím antimonopolního úřadu nesouhlasí a podalo odvolání.  

Není důvod pro budování dalšího dispečinku

Kverulant je přesvědčen, že není mnoho racionálních důvodů, aby v Česku nový dispečink pro odtah vozů vůbec vznikal. Tímto dispečinkem je již zmiňovaná linka 1224, kterou již roku 2015 provozuje Česká kancelář pojistitelů a k jejímuž vzniku přispěl i Kverulant. Stížnosti na ní jsou minimální.

Lobbing dálniční mafie lovců nehod?

Při poruše na dálnici nemá řidič volat nejdřív asistenční službě, ale policii. Za neohlášení překážky v provozu bude hrozit pokuta. Ministerstvo dopravy s tím počítá v návrhu zákona o provozu na pozemních komunikacích z podzimu 2022. Nově by tak měli mít lidé povinnost volat policii bez odkladu pokaždé, když vozidlo tvoří překážku provozu na dálnici. A to je prakticky vždy, když na ní stojí. „V takovém případě je řidič povinen tuto skutečnost vždy ohlásit policii, a to bez ohledu na to, zda je či není sám schopen vozidlo z dálnice odstranit,“ uvedlo ministerstvo dopravy v návrhu zákona.

Právě odtažení firmami nasmlouvanými přes Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nebo zavolanými policisty se ale v současnosti motoristé spíše brání. Dávají totiž přednost asistenčním službám, s nimiž má smlouvu jejich pojišťovna. A jakby také ne. U předem sjednaných služeb mají téměř jistotu, že odtah bude jejich pojišťovnou bezezbytku proplacen, pokud jej mají v pojištění. Nebo nebude předražen, pokud na něj nárok nemají.

Jestliže zákon v tomto bodě projde, nenahlášení dočasné překážky se nemusí řidiči vyplatit. Přestože má jít o nebodovaný přestupek, hrozí za něj pokuta 1 500 korun na místě, nebo až pět tisíc korun ve správním řízení. „Návrh má přispět ke zkrácení doby odtahu na dálnici. „Jde  o to, aby se policie dozvěděla o překážce včas, což přispěje k jejímu rychlejšímu odstranění,“ tvrdí mluvčí dopravního resortu Martin Brichta. Ignoruje při tom statistiky od pojišťoven, které uvádějí časy kolem 35 minut.

Chybí zákon o lobbingu

Tato kauza opět dokládá, jak v České republice chybí regulace lobbingu. Návrh zákona o lobbingu se v roce 2021 dostal za minulé vlády do Poslanecké sněmovny, nicméně nestihl projít legislativním procesem a nebyl přijat. Kverulant opakovaně vyzývá politiky k přijetí zákona o lobbingu. Podle jeho názoru jej potřebujeme mnohem více než další novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Prosba o podporu

Oceňte Kverulantovu vytrvalou snahu zastavit okrádání řidičů a staňte se jeho pravidelným dárcem. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima

Twitter