Nahoru

RALLYE ZA HUMNY

Twitter

Na Kverulanta.org se obrátili občané-kverulanti, aby jim pomohl s jejich soudním bojem proti nedůstojnému postavení občana při povolování automobilových závodů v jejich těsném sousedství. Cílem této kauzy bylo změnit tuto praxi. To se mu nepodařilo, protože občané-kverulanti uprostřed dlouho trvajících a vyčerpávajících sporů ztratili trpělivost a svou při vzdali. Kverulant.org tak musel tuto kauzu v červenci 2014 uložit do archivu.

Rallye je krásný, náročný, ale také nebezpečný sport, který přináší smrt nejen závodníkům, ale i divákům. Jen v roce 2012 při rallye v ČR zemřelo celkem pět diváků a dva navigátoři. Nejtragičtější událostí tohoto roku byla rallye v Lopeníku. Závodní vozidlo vyjelo z dráhy a usmrtilo čtyři mladé dívky. Podle všeho tehdy nechyboval jen mladý traťový komisař, ale do jisté míry udělaly chybu i divačky, když porušily předpisy a šly blíže k trati. Komisař však podle policistů fatálně chyboval, neboť je včas nevykázal do bezpečné zóny tak, jak mu to nakazují národní sportovní řády. Při nehodě vozu byla těžce zraněna také dvaapadesátiletá žena. Dívky ve věku 7, 18, 18 a 20 let střet nepřežily.

Těsně po události se nejelo několik soutěží rallye. Český Svaz rallye také posílil bezpečnostních opatření. Pořadatelé například jednotně značí okolí tratí, obyvatelé obcí jsou upozorňováni na konání závodů a byl také snížen výkon některých typů závodních aut. Přesto všechno se však našli Kverulanti, kterým jsou všechna tato opatření málo. Myslí si, že pořádání rallye není nějakým veřejným zájmem jako je třeba dostavba dálnice D8, ale výdělečným podnikem a nechtějí, aby se kolem jejich domu či zahrady jela rallye, aniž by měli jakoukoli možnost svůj nesouhlas vyjádřit. A o jejich boji byla tato kauza.

Pokud by byla dotažena do konce, šlo by pravděpodobně o první a potenciálně precedentní případ, kdy se nějaký občan domáhá narovnání nespravedlivého a absurdního stavu, který v povolování rallye závodů panuje. Často lze od zastánců rallye slyšet, že i ostatní společenské či sportovní akce konané na veřejných prostranstvích nějak své okolí omezují. Ano, omezují. Ale ať už jde o masopustní průvod, nebo závod cyklistů, tak ani havarující cyklista, ani splašený kůň, nebo snad oštěp hozený mimo stadión, neohrožuje občany zdržující se na svých zahradách a ve svých nemovitostech natolik, aby hrozila destrukce jejich obydlí a škoda na životě či vážná újma na zdraví, jako je tomu podél trasy rallye.

Současný systém nerovného postavení majitelů sousedních pozemků zneužívá. Neboť pořadatel dostane souhlas obce (kolektivní orgán, nehledící na rozdílné a někdy i protichůdné potřeby jednotlivců), poté razítko správního úřadu (OÚ nebo MěÚ podle kategorie komunikace) a role občana je tak úplně nicotná. Přístup pořadatelů se závod od závodu liší, ale opakovaná zkušenost našich Kverulantů byla taková, že jednotliví obyvatelé podél trasy jsou pořadatelem přehlíženi. A možnost vyjádřit se jim nedaly ani správní orgány.

V obci, kde oba naši Kverulanti bydlí, se opakovaně pořádá závod rallye. Kverulant se začal podrobně zajímat o schvalovací proces již při ročníku 2011 a na základě získaných informací dospěl k přesvědčení, že jako dotčený majitel sousedního pozemku by měl být v řízení o povolení rallye účastníkem na základě § 27 odst. 2 správního řádu. Podal tedy zpětně odvolání proti rozhodnutí OÚ o povolení rallye jakožto opomenutý účastník. Krajský úřad odvolání zamítl, následně však Kverulant uspěl u soudu se správní žalobou, která vytkla KÚ formální nedostatky. KÚ poté odvolání opakovaně zamítl. Mezitím však již probíhala příprava na další ročník závodu (2013) a oba Kverulanti se tentokráte do řízení o novém ročníku přihlásili předem (Kverulant do řízení vedeném Obecním řadem, neboť bydlí u místní komunikace a Kverulantka do řízení vedeném MěÚ ORP, neboť její obytná zahrada sousedí s komunikací III. třídy a pro každý typ komunikace je příslušný k rozhodnutí jiný správní orgán). Oba správní orgány však naše Kverulanty z řízení usnesením vyloučili, proti čemuž podali odvolání ke krajskému úřadu a poté správní žalobu k soudu. Liberecký soud na konci května 2014 vynesl po krátkém formálním jednání zamítavý rozsudek.

Soud tak přisvědčil názoru žalovaného (KÚ), s tím, že není v takovém případě důvod aplikovat ust. § 27 odst. 2 správního řádu, neboť majitel sousedního pozemku není podle soudu závodem dotčen. Kverulanti tomuto závěru nejprve vytýkali absenci jakéhokoli věcného přezkumu, kterým by bylo konkretizováno na čem se tvrzení o ohrožení (resp. neohrožení) pozemku Kverulantky zakládá (např. posudek určující havarijní zónu, apod.). Pak jim však došla odvaha a další pokračování kauzy vzdali a Kverulantovi.org nezbylo než uložit tuto kauzu do archivu.

Kverulant.org se na občany, kterým uprostřed letitého sporu došla odvaha, vůbec nezlobí. Naopak má pro ně velké pochopení. Kverulant.org dobře ví, jak je těžké v některých kauzách inkasovat jednu ránu za druhou a přesto neztratit víru ve vítězství a v nápravu věcí veřejných. Pokud chcete Kverulantovu víru ve výhru v boji s větrnými mlýny posílit, můžete jej finančně podpořit.  Věnujte nám každý měsíc 100 korun. Vaše tři koruny denně pomohou měnit věci k lepšímu. Podpořit Kverulanta můžete i jednorázovým darem. Podpořte Kverulanta, čeká ho ještě mnoho práce a mnoho výdajů. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.

Twitter