Nahoru

Poslanci na výletech za peníze daňových poplatníků

Mnozí zákonodárci si z Poslanecké sněmovny učinili cestovní kancelář do exotických destinací za peníze daňových poplatníků. Kverulant.org již dvakrát přistihl poslance na výletě na Machu Picchu, do Austrálie a na Nový Zéland. Odhalil také šéf NKÚ byl za peníze daňových poplatníků v Peru na dovolené dokonce dvakrát. Kverulant považuje všechny tyto cesty za ukázkový příklad okázalého papalášství a vedení Poslanecké sněmovny už několikrát vyzval, aby pravidla pro cesty poslanců zpřísnila. Prý k tomu konečně dojde. Na počátku roku 2022 mu to slíbila předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová. Už roky se s kverulantskou vytrvalostí snažíme krotit papalášské manýry. Prosíme, podpořte nás alespoň symbolickým darem.

Fotokoláž: Kverulant.org

„Nemám jezdit na drahé výlety za peníze daňových poplatníků.“

Již jednou bylo cílem Kverulanta donutit výletníky vlastnoručně desetkrát opsat větu „Nemám jezdit na drahé výlety za peníze daňových poplatníků“ a také vrátit peníze, když se v roce 2010 vydali za naše peníze na Machu Picchu. Tohoto cíle se Kverulantovi i přes slib, že už se podobné chování nebude opakovat, nepodařilo dosáhnout. I proto se výlet na Machu Picchu za peníze daňových poplatníků v roce 2019 opakoval. Delegaci poslanců kontrolního výboru tentokrát vedl dokonce prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslav Kala. I jej Kverulant vyzval, aby vrátil peníze za tento výlet a desetkrát opsal větu „Nemám jezdit na drahé výlety za peníze daňových poplatníků“. Prezident NKÚ sice požadovanou větu neopsal, ale Kverulant věří, že i jeho výzvy přispěly k tomu, aby papaláši jezdili na výlety za peníze daňových poplatníků o trochu méně.

Machu Picchu 2010

Oficiální parlamentní delegace podnikla počátkem března 2010 výlet do Peru. Udatní zákonodárci vyslali mezi indiány poslance Dlouhého, Červenku, Látku, Mlčáka, Rujbrovou a Mallotovou. Výkvět českého národa se zúčastnil dokonce i zasedání komise pro andské, amazonské a afroperuánské obyvatele.

Byl nejvyšší čas zaletět do Peru, vždyť zdaleka ne všichni poslanci už tam byli. Přitom dobré vztahy s indiány jsou tradiční osou české zahraniční politiky. A Peru má jako největší světový exportér kokainu co nabídnout. 

Fotokoláž: Kverulant.org

Poslanci přinesli naší zemi oběť, ale občané si toho neváží. Najdou se pochybovači, kteří si myslí, že šlo o soukromý výlet poslanců za peníze daňových poplatníků nedbale maskovaný jako pracovní cesta. Dokonce si myslí, že přínos pro Českou republiku není žádný. Mezi takové pochybovače patří i Kverulant.

Cesta za indiány nás stála více než 1 400 000 Kč. To je přibližně 240 000 Kč na jednoho poslance za sedmidenní výlet. Běžná cena takového zájezdu v roce 2010 činila 65 000 Kč. Parlamentní zájezd tak byl předražen o více než 250 %.

Ještě před volbami v roce 2010 vyzval Kverulant kontrolní výbor parlamentu, aby věc prošetřil a sjednal nápravu. Kverulant žádal vrácení částky ve výši přibližně 240 000 Kč každým poslancem do rozpočtu parlamentu. Kontrolní výbor minulého parlamentu odpověděl, že kontrolní výbor parlamentu nic kontrolovat nemůže, a rozhodně ne parlament:

Zákon sice ukládá kontrolnímu výboru provádět kontrolu hospodárného čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu, ale podat žalobu pro nečinnost zákon Kverulantovi neumožňuje.

Kverulant počkal na nové složení parlamentu a na nový kontrolní výbor a vyzval kontrolní výbor znovu. Podle volebních slibů by už v parlamentu neměli sedět oškliví papaláši, ale naprosto úžasní lidé, kteří rozhodně nefandí výletům do Peru za peníze daňových poplatníků. Kverulant byl upřímně zvědavý, jak se k tomu nový kontrolní výbor postaví. Překvapení se nekonalo. Z 15 oslovených členů nového kontrolního výboru odpověděl pouze poslanec Vít Němeček. Podle něj výlet posílil prestiž republiky, nová sněmovna starou kontrolovat nemůže, a jestli se nám to nelíbí, tak jsme měli jít k volbám.

Poslanec Gazdík dokonce v rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že se nic podobného jako výlet do Peru už dít nebude:

Později to navíc zopakoval v korespondenci s Kverulantem:

Prezident NKÚ byl dvakrát na dovolené v Peru

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miroslav Kala poprvé navštívil Peru za peníze daňových poplatníků v prosinci 2017. Právě prosinec je na návštěvu Peru velmi vhodný. Peru se nachází na jižní polokouli a v prosinci tam začíná jaro. Průměrná teplota v Limě je v prosinci 21,3 °C  . Cestu a pobyt zaplatil svému šéfovi Nejvyšší kontrolní úřad a stálo ho to 108 307 korun. Kala svůj výlet deklaroval jako služební cestu. Bylo totiž potřeba si zaletět do Limy a oslavit tam 40. výročí podpisu Limské deklarace. A aby se panu prezidentovi v cizině nestýskalo, vzal s sebou i svého poradce Jana Kinštu. Ten také z cesty vypracoval jednostránkovou zprávu. Za to, aby mohl jet poradce pana Kaly, zaplatil NKÚ dalších 98 153 korun. A protože se daňový poplatník nijak nebránil, přidal NKÚ oběma výletníkům na cestu ještě kapesné a stravné. Kala dostal 15,5 tisíce a poradce Kinšt 5 tisíc. Inu, šéf je šéf a poradce je jen poradce. Velkou vadou na kráse tohoto exotického výletu však bylo patrně to, že byl příliš krátký. A tak bylo potřeba se do Peru vydat znovu.

fotokoláž Kverulant.org

V květnu už v Peru tak hezky není, ale pořád se to dá vydržet. Obzvlášť když vám cestu někdo zaplatí. Průměrné teploty se drží kolem 19,2 °C. A kdo neviděl ruiny inckého kultovního města v peruánských Andách, Machu Picchu, za peníze daňových poplatníků, jako by snad ani nebyl pořádný papaláš. A tak se tam v květnu 2019 vypravila delegace poslanců Parlamentu ČR. Kromě předsedy kontrolního výboru Kubíčka letěl i místopředseda výboru Vojtěch Munzar (ODS), člen výboru Přemysl Mališ (ANO), poslankyně Ivana Nevludová (SPD) a místopředseda sněmovny Tomáš Hanzel (ČSSD). Ale hlavně, k delegaci se připojil i Miloslav Kala.

Šéf NKÚ společně s poslanci strávil jistě hezké chvíle i ve městě Cuzco, které je turistickou vstupní branou na Machu Picchu. Ale poslanci tam prý nebyli kvůli Machu Picchu. Toužili se tam údajně setkat se starostou Cuzca Victorem Boluartem Medinou. Přísně vzato však pan Medina v době návštěvy české parlamentní delegace starostou nebyl. Národní volební porota Medinu odvolala z funkce starosty právě kvůli odsouzení za machinace s veřejnými penězi.  A aby té smůly nebylo málo, tak parlamentní delegaci zastihl přímo při výstupu ke kultovnímu městu Machu Picchu reportér Radiožurnálu Janek Kroupa a natočil o tom video.

Tenhle výlet na Machu Picchu stál daňové poplatníky více než jeden milion korun. Poslanecká sněmovna zaplatila pěti poslancům za letenky, místní dopravu, ubytování v hotelech, stravné, pojištění a tlumočení údajně přesně 750 000 korun. Každý z poslanců dostal na cestu ještě stravné ve výši 20 152 korun, přestože podle zákona o cestovních náhradách měl dostat jen 8 694 korun a přestože je nanejvýš pravděpodobné, že po celou dobu pobytu byli ubytováni v hotelech s plnou penzí. NKÚ přidal dalších 167 189 korun. A protože se daňový poplatník ani tentokrát nijak nebránil, plácl ho NKÚ přes kapsu zase a dal panu Kalovi na cestu ještě kapesné a stravné ve výši 30 tisíc korun.

Byla cesta prezidenta NKÚ na peruánské Machu Picchu ojedinělá?

Kverulant pochybuje, že výlety prezidenta NKÚ do Peru byly jen ojedinělými výstřelky. Proto se podzim 2021 zeptal NKÚ, kde všude jeho šéfové, tedy kolegium NKÚ od roku 2013 byli a kolik nás to stálo. Kolegium NKÚ tvoří prezident, viceprezidentka a 14 členů NKÚ. Poslanecká sněmovna volí členy kolegia NKÚ na návrh prezidenta NKÚ. Funkční období člena končí dosažením 65 let věku. Člen NKÚ nesmí zastávat jinou placenou funkci ani vykonávat výdělečnou činnost s výjimkou činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké.

V prosinci 2021 Kverulantovi přišla odpověď. NKÚ mu informace poskytne, ale jen o cestách od roku 2016. Ty od roku 2013 do roku 2016 prý nemá k dispozici: „NKÚ je účetní jednotkou podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní jednotky jsou povinny uschovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou v zákoně o účetnictví. Podle tohoto zákona se účetní doklady uschovávají po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Účetní doklady obsahující informace požadované v bodech 8, 9 a 10 žádosti za období 2013–2016 byly skartovány a NKÚ je nemá k dispozici.“

fotokoláž Depsitphoto

Proti rozhodnutí neposkytnout veřejnosti informace z let 2013 až 2016 se Kverulant v prosinci 2021 odvolal.  

Povinnost uchovávat účetní doklady je skutečně 5 let po ukončení účetního období. Ale praxe je taková, že mnohé účetní doklady jsou uchovávány po dobu delší. Často je tato doba stanovena nějakým vnitřním předpisem. Ten by si měl odvolací orgán vyžádat a prozkoumat.

Kverulant ve svém odvolání dále uvádí, že účetní knihy se uchovávají 10 let po ukončení období a to zejména pro účely kontroly FÚ a případně jiných orgánů, takže by neměl být problém odpovědi k bodům žádosti označeným 8, 9 a 10 za období 2013–2016 dohledat a tazateli je poskytnout.  Zejména pak odpověď na otázku 8. „Kolik činily náklady tzv. diety, tedy stravné vyplacené představitelům NKÚ za jednotlivé cesty?“ A na otázku 9. „Kolik činily celkové náklady na jednotlivé cesty?

Kontrola cest poslanců za roky 2017 až 2021

Na podzim 2021 se Kverulant dle zákona dotázal Poslanecké sněmovny, kam si v posledních letech poslanci vyrazili. Kancelář sněmovny mu sdělila, že vyhledání všech cest bude rozsáhlé a drahé. Prý na to potřebuje celkem 24 hodin a za hodinu práce si naúčtovala 400 Kč. Kverulant tak musel zaplatit 9600 Kč. Za to získal přehled všech poslaneckých cest od roku 2017 do roku 2021.

Poslanci cestovali usilovně. V roce 2018 stály jejich cesty 18,8 milionu korun a v roce 2019 celkem 22,1 milionu. To je průměrně 102 tisíc na jednoho poslance a rok. V roce 2020 frenetické cestování zastavila koronavirová krize, a tak v tomto roce za cesty už utratili pouhých 2,8 milionu korun.

Vít Rakušan na výletě v Kolumbii a Peru

Kresba Adolf Born / Vítek na výletě / Albatros / 1975

Mezi poslaneckými cestami jich několik vzbuzuje značné rozpaky. Na prvním místě jsou to cesty Víta Rakušana. V prvním případě navštívil Rakušan na týden Kolumbii a Peru. Stalo se tak v květnu 2018. Společnost mu dělali Jaroslav Bžoch z ANO, člen předsednictva SPD Jaroslav Holík a Lubomír Zaorálek z ČSSD. Deklarovaným důvodem výletu bylo „jednání s partnerským výborem a představiteli dalších institucí“. Z cesty sice byla vypracována zpráva o tom, s kým „důležitým“ se naši zákonodárci sešli, ale Kverulant se nemůže ubránit dojmu, že šlo především o výlet do exotických zemí. Ve zprávě se uvádí: „Rozhovory s peruánskými partnery se soustředily na témata parlamentní dimenze bilaterálních vztahů, různých forem podpory rozvoje obchodních vztahů, pozorovatelské role ČR v Tichomořské alianci, mezinárodnímu úsilí o upevnění demokracie, boje proti korupci a drogám a peruánským ambicím na členství v OECD.“ Vztahy s Peru opravdu nejsou osou naší zahraniční politiky.

15. květen 2018 / Lima / Peru / Foto: Velvyslanectví ČR

Kverulant je přesvědčen, že k nějakým jednáním skutečně došlo, ale hlavním a skutečným účelem cesty byla turistika. Vždyť výlety poslanců do Kolumbie nebo do Peru naší republice zjevně nic nepřinášejí.

Výlet Víta Rakušana a jeho kolegů do Kolumbie a Peru nás stál 646 tisíc korun. To je na jednoho poslance 162 tisíc korun. Navíc Vít Rakušan, stejně jako kolegové, dostali na cestu ještě stravné. V Rakušanově případě to činilo 16 595 korun, přestože podle zákona o cestovních náhradách měl dostat jen 7227 korun. A přestože je nanejvýš pravděpodobné, že po celou dobu pobytu byli ubytováni v hotelech s plnou penzí.

Vít Rakušan v Austrálii a Novém Zélandu

V roce 2019 si Vít Rakušan vyrazil k protinožcům. Tentokrát ho doprovázeli kolegové Marek Benda z ODS, Ondřej Veselý z ČSSD, pirát Vojtěch Pikal a opět Jaroslav Bžoch z ANO. Ten poslední se na svém facebookovém profilu pochlubil selfíčkem z tohoto výletu.

FB Jaroslava Bžocha 29.11.2019.

Cesta proběhla od 15. do 26. listopadu 2019 a deklarovaným důvodem bylo opět „jednání s partnerským výborem a představiteli dalších institucí“Podle zprávy, kterou o cestě Poslanecká sněmovna vydala, proběhlo několik jednání. Prý „hlavními tématy jednání byly možné rozšíření smluvní základny a prohlubování bilaterálních politických vztahů, bezpečnostní otázky na mezinárodní úrovni, vliv Číny v regionu jihovýchodní Asie, vývoj v pacifickém regionu, možné formy spolupráce v jednotlivých odvětvích (zemědělství, obrana, kybernetická bezpečnost, energetická politika, Program pracovní dovolené), podpora Dohody o volném obchodu EU s Novým Zélandem a EU s Austrálií, dopad brexitu na vzájemné obchodní aktivity“.

Kverulant je přesvědčen, že pohádce o tom, že skutečným cílem jedenáctidenního výletu k protinožcům bylo „prohlubování bilaterálních politických vztahů“, by neuvěřil ani pohádkář Bohumil Říha, autor knihy se signifikantním názvem „Vítek na výletě“.

Výlet Víta Rakušana a jeho politických souputníků do Austrálie a na Nový Zéland nás přišel na jeden a čtvrt milionu korun. Za Víta Rakušana jsme zaplatili 210 tisíc korun. Navíc Rakušan, stejně jako kolegové, opět dostal na cestu ještě stravné. V Rakušanově případě to činilo 25 245 korun, přestože podle zákona o cestovních náhradách měl dostat jen 11 350 korun. A přestože je i v tomto případě pravděpodobné, že po celou dobu pobytu byl ubytován v hotelech s plnou penzí.

Vít Rakušan byl v 8. volebním období, tedy od roku 2017 do 2021, v zahraničí jen třikrát. Vedle výletu do Peru a Kolumbie a pak do Austrálie a na Nový Zéland, byl Rakušan i na pravděpodobně jediné skutečně pracovní cestě, když byl s dalšími deseti poslanci na třídenní studijní návštěvě v NATO v Bruselu a v SHAPE v Monsu. Celkové náklady této cesty činily 64 tisíc korun.

Omluva nebude

Kverulant počátkem listopadu 2021 vyzval Víta Rakušana, aby se za oba soukromé výlety, které si nechal zaplatit z peněz daňových poplatníků, veřejně omluvil a aby do státního rozpočtu vrátil celkem 41 841 korun, které dostal vyplaceny na „stravném“ za obě cesty. To Rakušan mailem obratem odmítl. Uvedl, že „obě zahraniční cesty byly schválené Sněmovnou v souladu s Ministerstvem zahraničí“ a „v Kolumbii a Peru jsme absolvovali celou řadu jednání“ a „co se týká zahraniční cesty do Austrálie, tak je nutné si uvědomit, že právě tento stát je významný spojenec západního světa“Kverulant je přesvědčen, že k nějakým jednáním skutečně došlo, ale hlavním a skutečným účelem Rakušanových cest byla turistika. Vždyť opakované výlety poslanců do Peru nebo na Nový Zéland naší republice zjevně nic nepřinášejí a to málo co je třeba s těmito zeměmi vyřídit by jistě zvládl příslušný velvyslanec či subalterní úředník.  

Oba Rakušanovy výlety stály daňové poplatníky 371 tisíc korun. Ve státním rozpočtu je to jistě velmi zanedbatelná částka. Poškození důvěry v parlamentní demokracii však zanedbatelné není. Kverulant chtěl věřit, že se Rakušan ke svému pochybení postaví čelem a nebude opíjet veřejnost prohlášeními o obrovském přínosu obou cest pro naši zahraniční politiku. To se ke Kverulantově velké lítosti nestalo. Zdá se, že nová vládní koalice nemyslela svoje sliby o nové, slušné a nekorupční politice zas tak vážně.

Fotokoláž: Kverulant.org / text: Václav Novák

Milionový do Vietnamu

Výhradně pětihvězdičkové hotely, žáby i šneci při opulentních hostinách a let s Emirates v business class… Právě tak na svou poslední cestu do Vietnamu vzpomíná pirátský poslanec Lukáš Bartoň. Problém je, že nešlo o rozlučku se svobodou. Za vietnamskými komunisty letěli Bartoň a jeho čtyři soudruzi ze sněmovny pracovně, tím pádem se jim na cestu za skoro milion korun museli složit daňoví poplatníci. V případě piráta Bartoně zaujme i to, že si po návratu z „náročné“ sedmidenní služebky neváhal naúčtovat i stravné, a to ve výši skoro 16 tisíc korun.

Poslanec Lukáš Bartoň (Piráti) na výletě ve Vietnamské socialistické republice. Foto: Lukáš Bartoň

Od 3. do 10. června roku 2018 se uskutečnila cesta pěti poslanců do Vietnamské socialistické republiky. Deklarovaným cílem bylo „jednání s partnerským výborem“. Exotického výletu se zúčastnili poslanci Vojtěch Filip (KSČM), Václav Klaus mladší (tehdy ještě ODS, později Trikolora), Zuzana Majerová Zahradníková (tehdy také ještě ODS, později také Trikolora) a Lubomír Volný (tehdy ještě SPD Tomia Okamury, později Volný blok). Ke čtyřem představitelům politického suterénu se přidal i pirát Lukáš Bartoň. Patrně si tak vyložil pirátský slogan z podzimních voleb roku 2017: „Pusťte nás na ně!“ Připomeňme si pirátský protipapalášský „étos“ volebním videem z té doby:

„Cestou z Dubaje byly turbulence, tak jsem se musel připoutat v baru,“ líčí zážitky ze své služební cesty do Vietnamu někdejší pirátský poslanec Lukáš Bartoň. Jak bezelstně popsal ve své cestovatelské přednášce na YouTube kanálu „Piráti Personální odbor“, byznys třídou letěl tento mladý muž v červnu 2018 vůbec poprvé. Na důkaz toho, že nyní již i pan Bartoň patří k elitě, která si létá s Emirates, navíc ještě v business class, přidal do své prezentace fotky: nechybí rohový gauč s pásy ani rozesmátá barmanka/letuška.

Obsah obrázku interiérPopis byl vytvořen automaticky
Pirát Bartoň se nechal připoutat k šedivému gauči u baru, foto Lukáš BartoŇ

Letenky do business class

Zjistit, proč je cestování byznys třídou jen pro elity, není obtížné. Stačí otevřít libovolný vyhledávač s letenkami. Letecká společnost Emirates, dlouhodobě považovaná za vůbec nejprestižnější, si za business class na lince Dubaj–Praha (v červnu 2021) účtuje cca 55 000 korun. Běžná letenka na stejný termín nestojí ani desetinu. Je ale pravda, že v ekonomy třídě chybí gaučích i bar, takže pan Bartoň a jeho soudruzi by cestou do Vietnamu jen těžko hledali, kde se „přikurtovat“ při turbulencích.

Vietnamskou cestu piráta Bartoně jsme si začali popisovat od konce. Vraťme se ale na úplný začátek. To jsme na konci října požádali Kancelář Poslanecké sněmovny (KPS), aby nám podle zákona 106 dodala odpovědi na naše otázky ohledně služebních cest poslanců. Dokument nám přišel až poté, co Kverulant na účet KPS poukázal požadovaných 9600 korun, což má souviset s rozsáhnou prací, která byla potřeba k vyhledání potřebných dokladů.

Nadstandardní stravné

V získaném seznamu poslaneckých cest se Vietnam vyjímal na první pohled. A nejde jen o samotnou destinaci, zhusta vyhledávanou těmi, kdo touží po levném sexuálním povyražení. Sedmidenní cesta pětice poslanců totiž vyšla na těžko uvěřitelných 783 025 korun. Navíc si poslanci za cestu naúčtovali stravné. To si zákonodárci nárokují přibližně 2,5násobně vyšší, než kolik by za stejnou cestu dostal běžný zaměstnanec. Souvisí to zřejmě s obavou, aby si zástupci naší země při jednáních a pracovních schůzkách se svými protějšky v drahých zemích nemuseli doplácet pracovní obědy a kávu ze svého skromného poslaneckého platu.

Bohužel při stanovení pravidel pro účtování vysokého stravného zřejmě nikdo nepředpokládal, že by poslanci toto privilegium bezostyšně zneužívali. Že by si účtovali stravné i tací, kteří si – jako pan Bartoň – pochvalují, jak dobře se o ně na jejich „služebce“ hostitelé starali. „Měli jsme šneky, žáby, prostě snažil jsem se toho ochutnat co nejvíc,“ pochvaluje si plný břich plzeňský pirát a své kulinářské zážitky dokládá mnoha fotkami. Hloupé mu není ani to, že účtuje všech sedm dní své služebky. Přesto, že strávil dopravou tam a zpět dva dny, a jeden den měl osobní volno. I tak si po návratu domů nárokuje všech sedm dnů a  účtuje si 15 736 Kč. V této souvislosti připomeňme, že na vietnamské dobrodružství se spolu s ním vydalo hned pět poslaneckých šikulů.

Poslanec Filip ztracený v Moskvě

„Nevím, kdo to vymyslel, ale cestou tam jsme letěli Aeroflotem. Při přestupu v Moskvě jsme nějak ztratili Filipa,“ popisuje ve své fenomenální cestovatelské video přednášce pirát Lukáš a se svými diváky nadšeně sdílí fotky, ze kterých je zřejmé, že v Moskvě ztracený komunista Vojtěch Filip zbytku tzv. školského výboru nijak nechyběl. „Velitelem naší skvadry byl tehdejší člen ODS Václav Klaus mladší,“ komentuje vlastní gastro-selfie Bartoň a pokračuje: „Vzal si sebou tehdejší členku strany ODS Zuzanu Majerovou-Zahradníkovou, aby ho doplnila.“ Na fotce vidíme zrzavou cestovatelku, jak si z mísy uprostřed stolu vybírá dobrotu, kterou by doplnila na talíř. „Je tam s námi ještě Lubomír Volný, tehdy byl v SPD. Teď už jsou všichni jinde, jen já zůstal ve své původní straně,“ libuje si zásadový pirát nad fotkou z prvního dne cesty, kterou jemu i ostatním poslancům zaplatili tuzemští daňoví poplatníci.

Hned příští dopoledne se Vojtěch Filip k parlamentní delegaci nakrátko připojil. Poslance totiž čekala návštěva komunistického parlamentu, což je podle hodnocení pana Bartoně moc zajímavá, moderní budova s pěknou (komunistickou) výzdobou. „Zatím co jsme si vyměňovali zdravice s našimi protějšky, Filip zase zmizel,“ popisuje Bartoň, jak Filipa přijala hlavní tajemnice vietnamské komunistické strany a předsedkyně parlamentu Nguyễn Thị Kim Ngân.

Než budeme pokračovat v příběhu cesty našich parlamentních výtečníků, věnujme pár řádek neustálému mizení Vojtěcha Filipa. Zdá se, že tento měl ve Vietnamu nějakou svou speciální misi. V této souvislosti není od věci zmínit temný příběh o korupci nejhrubšího zrna, se kterým přišel server Seznam Zprávy. Zdislava Pokorná v něm popisuje, jak se Filip snažil ve Vietnamu přijít k penězům za zprostředkování stavby Dětské nemocnice.

Obsah obrázku nošení, osoba, červená, čepicePopis byl vytvořen automaticky
komunista Vojtěch Filip, fotokoláž: ATEO

Nabitý program

Brzy po úvodu svého vyprávění se Lukáš Bartoň polituje, jak nabitý program s kolegy měli. Některý den, považte, měli dokonce čtyři schůzky! Jak složitá jednání s komunisty ve Vietnamu byla, popsal hned v další pasáži svého vyprávění: „Vyměňovali jsme si různé zdravice typu: ‚My jsme rádi, že jsme k vám přijeli,‘ a oni zase ‚My jsme rádi, že jste k nám přijeli…‘“ Jak se ukáže v dalším vyprávění, do „náročného programu“ započítává pan poslanec i návštěvu jakéhosi jezera Ohnivého meče, pijatiku s místními Čechy v pivovaru nebo večeři s nejbohatším vietnamským podnikatelem. A co by to bylo za služebku, kdyby nebyl alespoň jeden den volna! Tehdy si pirát Bartoň půjčil skútr a skotačil na něm po okolí. To poslanec Václav Klaus mladší se v doprovodu poslance „Flákance“ Lubomíra Volného vydal do Saigonského válečného muzea, kdy je vyfotil náhodný český turista.

Václav Klaus mladší společně s Lubomírem Volným při návštěvě válečného muzea v Saigonu 9. června 2018, foto TB

Pětihvězdičkový hotel

Jak známo, Vietnam se stal vyhlášenou dovolenkovou destinací mimo jiné pro své příznivé ceny, například za ubytování. Kdyby poslanci jeli soukromě, zřejmě by se při výběru hotelu pohybovali v kategorii kolem 300 korun za noc. Podle srovnávače Booking.com je v těchto cenách k dispozici řada velmi pěkných a dobře hodnocených hotelů. Jenže zástupci České republiky se spokojí jen s tím nejlepším. Například v Danangu, kam se z Hanoje samozřejmě přepravili vnitrostátním letem, bydleli v luxusním pětihvězdičkovém hotelu „Novotel Premier Han River“, kde noc vyjde cca na 1700 korun. Co na tom, že jen pár metrů od něj stojí krásný Star City Hotel & Apartments, který je k dispozici za 400 korun!

Obsah obrázku text, voda, město, scénaPopis byl vytvořen automaticky
hotel NOVOTEL, zdroj: Tripadvisor

Když jsme na konci letošního října poslali KPS svých deset otázek ohledně poslaneckých cest, zajímali jsme se i o typ ubytování. Dozvěděli jsme se toto: „Výběr (hotelu) provádí zaměstnankyně odboru mezinárodních vztahů KPS, a to na základě spolupráce s českými zastupitelskými úřady.“ Zdálo by se tedy, že poslanci na výběr svého ubytování nemají žádný vliv a „nezbude“ jim nic jiného než se smířit s tím, co jim zařídí jiní. V této souvislosti se nabízí citace z e-mailu, který nám přišel v souvislosti s nedávno zveřejněnou kauzou Vítkova cesta. Pisatel, skrytý pod iniciálami MK (přeje si zůstat v anonymitě, ale identitu známe), pracoval na jedné z našich ambasád a v této souvislosti píše: „Poslanci musí odjet z dané země plně spokojení, aby potom někde po parlamentních kuloárech nešířili zvěsti, že tam ten daný ambasador není člověk na svém místě, aby se to nedoslechli náhodou na Ministerstvu zahraničních věcí. Takže všechno musí být vyžehleno do detailů.“ Proto, jak dál uvádí MK, české ambasády za naše poslance i senátory platí obědy i večeře ze svých vlastních peněz, přestože tito mají na své cesty diety. Nakonec to ale stejně raději platí ambasadoři, obchodní radové atd. ze svých vlastních peněz, protože si nikdo nedovolí říci poslanci, aby si tu večeři zaplatil sám. „Poslanci prostě jedou na výlet a běhají tam kolem nich lidé z ambasády k jejich plné spokojenosti. Místo toho, aby dělali něco užitečného pro republiku, tak fungují jako průvodci výletníků,“ píše Kverulantovi MK.

Poslanci vraťte peníze

Kverulant také listopadu 2021 vyzval každého účastníka zájezdu do Vietnamu, který si nechali zaplatit z peněz daňových poplatníků, k veřejné omluvě a k vrácení částky 156 605 korun do státního rozpočtu. 

Výlet do Vietnamské socialistické republiky stál daňové poplatníky 783 025 korun. Ve státním rozpočtu je to jistě velmi zanedbatelná částka. Poškození důvěry v parlamentní demokracii však zanedbatelné není. Kverulant chce věřit, že se zejména Piráti ke svému pochybení postaví čelem a nebudou opíjet veřejnost prohlášeními o obrovském přínosu cesty pro naši zahraniční politiku.

Výzva Poslanecké sněmovně

Při celé přednášce Lukáše Bartoně nás velmi iritovalo, s jakou pokřivenou samozřejmostí a sebejistotou tento původně akademický pracovník popisuje naprosto flagrantní plýtvání veřejnými prostředky. Na základě celého příběhu této vykutálené poslanecké pětky, z níž už naštěstí žádný v Poslanecké sněmovně nesedí, jsme v listopadu 2021 vyzvali vedení PS ke změně pravidel pro schvalování cest a vyplácení „diet“. Jen těžko nás někdo přesvědčí o tom, že vykukové Bartoň, Klaus, Majerová-Zahradníková, Volný a Filip odvedli pro naši republiku při své vietnamské misi vůbec nějakou práci. A pokud skutečně ano, že byla významnější, než by ji zvládl jeden jediný z ČR vyslaný poslanec. Jsme si zcela jisti, že rozhodně není ve veřejném zájmu, aby se naši poslanci na služebních cestách chovali jako milionář z filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág, aby bydleli výhradně v pětihvězdičkových hotelech, stravovali se jen vybranými pochutinami, jako jsou šneci nebo žabky, aby si létali byznys třídou a ještě si po návratu domů vyúčtovali „stravné“ vulgo bonus 16 000 korun, což je mimo jiné v našich podmínkách stále pro mnohé z nás v dělnických pozicích čistý příjem za celý měsíc, nikoliv odměna z eráru na závěr pěkné sedmidenní dovolené v exotické destinaci.

Počátkem listopadu 2021 si poslanci v tajné volbě na ustavující schůzi nové sněmovny do svého čela zvolili kandidátku SPOLU Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09). Nová předsedkyně v projevu po svém zvolení směrem k veřejnosti uvedla: „Já se budu snažit ze všech sil, abych právě důvěru v naši komoru parlamentu, tedy v Poslaneckou sněmovnu, zvyšovala. Je to úkolem nás všech, ale já se budu snažit v tomto být v čele těch, kteří se o to snaží.“ V reakci na Kverulantova zjištění slíbilo vedení Poslanecké sněmovny omezit jeden z velmi viditelných benefitů práce českých zákonodárců –⁠ zahraniční služební cesty. Předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová to oznámila v počátkem února 2022. Sněmovna prý v roce 2022 ušetří takřka 40 milionů korun.  „Jednou z oblastí, kde dojde ke snížení výdajů, jsou zahraniční cesty,” uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. “Při schvalování služebních cest budeme navíc více dbát na jejich smysluplnost, efektivitu a přínosnost,” dodala Markéta Pekarová Adamová.

Kverulant už podobných ujištění slyšel opravdu hodně. Jen málokdy došlo k jejich splnění, a proto se po čase znovu zeptá poslanecké sněmovny, kam si poslanci vyrazili tentokrát.

Prosba o podporu

Pomozte Kverulantovi dlouhodobě hlídat politiky a podarujte jej, jakkoliv malým, za to však pravidelným měsíčním příspěvkem.

Za Kverulantův tým PK a VR