Nahoru

Povinné normy má stát poskytovat zdarma

Stát vydává normy. Tyto normy však neposkytuje veřejnosti zdarma, ale vybírá za internetový přístup k nim ročně téměř 100 milionů korun. Kverulant je přesvědčen, že závazné normy má stát veřejnosti poskytovat zdarma, a o to usiluje v této kauze. Podpořte ho v jeho boji finančním darem.

Česká republika má jako vyspělý průmyslový stát ve vydávání norem stoletou tradici. V současné době je v platnosti 36 tisíc norem. Velká většina z nich není závazná. Existuje však více než 4 tisíce norem, jejichž dodržování stát vyžaduje. Přesto stát ani tyto normy neposkytuje zdarma, ale vybírá za internetový přístup k nim peníze. Kverulant zjistil, že to ročně dělá téměř 100 milionů korun. 

Kverulant objednal studii, která vyjmenovala konkrétní technické normy, jejichž dodržování stát prostřednictvím legislativy ukládá veřejnosti. Děje se tak prostřednictvím určených a harmonizovaných norem. Harmonizovanou je taková česká technická norma, která zcela přejímá požadavky stanovené závaznou evropskou normou. V českém právním řádu existuje 31 právních předpisů, které nařizují dodržování 3400 těchto harmonizovaných technických norem. Mimo to 11 právních předpisů nařizuje dodržování dalších 800 norem. Těm se říká určené technické normy. Celkový a přesný výčet povinných norem naleznete ve studii, kterou Kverulant objednal u České společnosti pro technickou normalizaci. Ze studie vyplývá, že Český právní řád tedy explicitně ukládá dodržování 4200 technických norem.

Kverulant ve spolupráci s Debatním klubem uspořádal k tomuto tématu diskuzi mezi generálním ředitelem České agentury pro standardizaci Mgr. Zdeňkem Veselým a zástupcem ČKAIT – České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě  Ing. Václavem Machem. Zde je záznam jejich debaty:

Kverulant je přesvědčen, že normy, které jsou závazné, by stát měl veřejnosti poskytovat zdarma. Z principu publicity právních předpisů totiž vyplývá, že adresát musí mít možnost seznámit se v plném rozsahu s těmi pravidly chování, která jsou pro něj závazná. Že se tak má dít bezplatně je zřejmé, přestože generální ředitel České agentury pro standardizaci (ČAS) Mgr. Zdeňek Veselý uvádí, že by to odporovalo závazným pravidlům mezinárodních organizací pro normalizaci, která svým členům, a tedy i ČASu, zakazují poskytovat normy zcela zdarma. To však není pravda. Evropský výbor pro normalizaci (CEN) ve směrnici č. 10 pro distribuci a prodej publikací žádný výslovný zákaz bezplatného zpřístupnění technických norem neuvádí. Jen velmi obecně se v bodě 4.1 píše, že členové CEN mají vykonávat svá uživatelská práva způsobem, který respektuje zájmy ostatních členů a uznává hodnotu duševního vlastnictví v publikacích CEN a náklady systému CEN na svůj vlastní rozvoj a udržování.

Jak už bylo uvedeno, Český právní řád tedy explicitně ukládá dodržování 4200 technických norem. Zcela jistě budou přibývat další. Už nyní je jisté, že nejméně jednu z takových harmonizovaných norem bude muset dodržovat široká podnikatelská veřejnost. Jde o evropskou normu EN 16931-1:2017 pro elektronickou fakturaci. Povinnost elektronické fakturace při zadávání veřejných zakázek nastane pro stát 1. 4. 2019 a pro ostatní veřejné zadavatele dne 1. 4. 2020.

V lednu 2018 Kverulant.org dopisem vyzval ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera, aby jeho rezort začal situaci konečně řešit. V únoru přišla odpověď, ve které se se mimo jiné uvádí, že zákony na závazné normy odkazují zcela výjimečně. To je opravdu odvážené popření skutečnosti, uvážíme-li, že platných závazných morem v je 4 200. Dále dopis sice připouští, že normy na povinnou elektronickou fakturaci povinné budou, ale ministerstvo průmyslu s tím nemůže nic dělat, protože jejich gestorem je ministerstvo místního rozvoje. Inu odbor popření a pokrytectví je i na ministerstvu průmyslu patrně velkou a respektovanou organizační složkou.

Zprávu o tom, že problematiku závazný a přitom placených norem je třeba konečně řešit,  rozeslal Kverulant  v lednu 2018 i všem poslancům. Poměrně rychle se tehdy ozvali hned dva. Komunista Leo Luzar a pirát Jakub Michálek. Komunista Luzar tehdy napsal: „tuto problematiku jsem si vzal za své při tvorbě legislativního plánu našeho klubu a chci předložit v tomto duchu novelizaci autorského zákona“.  A pirát Michálek tehdy informoval, že bych chtěl během cca 14 dní předložit v Poslanecké sněmovně návrh novely zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, který nařídí státu koupit od státní agentury pro normalizaci licence k přístupu k povinným normám pro všechny občany, firmy i instituce ČR a o tuto částku následně agentuře pro normalizaci sníží příjmovou stránku rozpočtu. Pirát Michálek sice v půlce dubna 2018 svojí novelu zákona ještě nepředložil, ale na začátku března tohoto roku  interpeloval předsedu vlády, aby vláda zajistila bezplatný přístup k normě o elektronické fakturaci.  Andreji Babiš tehdy slíbil, že prověří možnost tzv. sponzorovaného přístupu k této normě, tedy přístupu, který nehradí koncový uživatel, ale je dotován státem. Kverulant je upřímně zvědavý, jak se nakonec dohodnou piráti s komunisty a ostatními poslanci. Plést se však mezi ně rozhodně nebude. Dobře si je platíme za to, aby se dohodli, jak absurdní situaci se zpoplatněnými povinnými normami konečně vyřešit. 

Jak už napovídá titulek této kauzy, Kverulant je přesvědčen, že povinné normy má stát poskytovat zdarma. A co si o zpoplatnění norem myslíte vy?

Anketa: Má stát poskytovat normy zdarma?

Rozhodně ano, všechny normy mají být zcela zdarma.

470 (46 %)

Spíše ano, ale zdarma mají být jen povinné normy.

224 (22 %)

Spíše ne, normy mají být zpoplatněny, ale mají být velmi levné.

155 (15 %)

Rozhodně ne, stát má na přístupu k normám vydělávat.

169 (17 %)

Celkem hlasů: 1018

 

Tuto kauzu podpořila společnost EPDOR, která také podporuje české a zahraniční společnosti v přípravě a realizaci jejich významných mezinárodních projektů. Mezi její zákazníky patří jak elektrárenské společnosti a průmyslové podniky, tak i finanční skupiny, banky a IT společnosti.

Pomozte i vy přimět stát, aby hrál s veřejností fér. Staňte se Kverulantovým pravidelným dárcem a věnujte mu každý měsíc 30 korun. I vaše koruna denně mu pomůže vyhrát v nejen v této kauze, ale měnit věci k lepšímu i v dalších kauzách. Podpořit Kverulanta můžete i jednorázovým darem. A konečně Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je důležité, při nákupu nezaplatíte nic navíc.