Nahoru

Pražský byznys s farmáři

Kverulant.org jako první upozornil na nerovné podmínky při pořádání farmářských trhů v různých částech Prahy. Zatímco někteří pořadatelé museli za tuto možnost platit, jiní naopak dostávali zaplaceno. Dohadování podmínek svádělo ke korupčnímu a klientelistickému jednání. Kverulantovým cílem bylo odstranit tuto hrubou nerovnost, která byla financována z veřejných peněz. Na Praze 4, 6 a 8 se to podařilo a za pořádání trhů tak platí už jen Praha 5. Oceňte svým darem Kverulantův úspěch a vytrvalost.

 Kdo z nás, když si jde na farmářský trh koupit oblíbenou uzeninu, kozí sýr nebo jinou skutečně domácí dobrotu, přemýšlí o tom, jak vlastně trh funguje. Ve spolupráci s dobrovolníky sestavil Kverulant.org v závěru roku 2014 přehled několika pražských farmářských trhů a jejich podmínek pro pořádání. Kverulant zjistil, že pořadatelé trhů rozhodně nemají rovné podmínky.

Pořadatele trhů můžeme rozdělit do tří skupin:

1. pořadatelé, kteří neplatí nic nebo platí jen minimální poplatek,

2. pořadatelé, kteří platí městu,

3. pořadatelé, kterým za pořádání trhů naopak platí městský úřad.

1. Trhy, kde organizátor neplatí žádný nebo jen minimální nájem, jsou například v Praze 1 na Náměstí republiky nebo Praze 2 na Tylově náměstí.

Na Náměstí republiky se koná 160 trhů ročně s umístěním 60 stánků. Tento trh není čistě farmářský, ale smíšený, vzhledem k poměru zastoupení různého druhu zboží. Trhy se konají každý všední den. Provozovatelem trhu je společnost Delicato Centrum a.s. Roční nájem Praze 1 je 0,- Kč. Pronájem stánků je za úplatu pořadateli. Smlouva byla uzavřena v březnu 2012 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva roky. Podle Prahy 1 je ale smlouva v pořádku, firma Delicato Centrum prý byla v dubnu 2011 lepší ze dvou, které radnice obržela v poptávkovém řízení na pořádání farmářských trhů.

Na Tylově náměstí můžete ročně také navštívit 160 trhů s 18 stánky a opět v úterý, středu, čtvrtek a pátek. Smlouva se společností FarmProMarket s.r.o. je uzavřena na 5 let, a to od března 2012 do prosince 2016. Roční nájem je stanoven na 0,- Kč. Zde je nutno uvést, že vypovězení termínu trhu je možné pouze po dohodě s nájemcem.

2. Farmářské trhy, kde pořadatelé platí městu nájem, jsou zejména Náplavka na Praze 2, jimž je vlastníkem Magistrát hlavního města Prahy, nebo náměstí Jiřího z Poděbrad na Praze 3. Zde oproti bezplatným trhům platí organizátoři částky, které přesahují milion korun ročně.

Za trh na Náplavce organizátor spolek Archetyp zaplatí Magistrátu hl. m. Praha za jeden sobotní trh nájem ve výši 25,- Kč/m2 + místní poplatek ve výši 25,-Kč/m2. To je 33 150,- Kč za jeden sobotní trh, ročně celkem tedy 1 491 750,- Kč ročně. Nad tuto částku hradí organizátor ještě elektrickou energii, vodné, stočné, úklid a odvoz odpadu. Mimo to také vlastní elektroinstalaci. Trh na Náplavce je jeden z nejstarších v Praze a můžete zde navštívit 90 stánků po 45 sobot v roce. I přes to, že tento trh funguje již více než 7 let a byl průkopníkem mezi farmářskými trhy, je smlouva nastavena mírně řečeno zvláštně. Magistrát může pořadateli libovolně vypovědět jakýkoliv termín trhu ve prospěch jiného organizátora. Smlouva je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Úředníci magistrátu v roce 2015 odsouhlasili odsun tohoto farmářského trhu ze současného místa, do zadní části Náplavky za železniční most a pod Výtoň. Byl to návrh IPR a odsun byl navržen v rámci tzv. „Koncepce pražských břehů“ – tu pak schválila rada HMP.

V Praze 3 na Náměstí Jiřího z Poděbrad bylo 25 stánků, trhy se konaly  ve středu, čtvrtek, pátek a sobotu. Trh organizoval spolek Archetyp. Roční nájemné činilo 1 200 000,- Kč včetně DPH. Místní poplatek se nehradil. Organizátor nad tuto částku platil úklid, pronájem hydrantu, vodné, odvoz odpadu, instalaci stánků a ostrahu stánků v noci. Tato smlouva byla původně uzavřena od 07/2014 do 07/2016. Pak byla dodatkem prodloužena do 31. 12. 2016. Na podzim 2016 se radnice rozhodla, že pořadatele farmářský trhů přesoutěží. To, co na první pohled vypadalo jako snaha postupovat ekonomicky a transparentně, však vyvolávalo řadu pochybností. Vzhledem k tomu, že radnice cenu v podmínkách soutěže zafixovala stejnou cenu jako jí platil původní nájemce Archetyp, nelze dost dobře tvrdit, že radnice chtěla vydělat více peněz. Nelze však ani tvrdit, že radnice chtěla za stejnou cenu pro své občany lepší služby. Vítězem soutěže se totiž stala firma World Production s.r.o., kterou koupil necelý měsíc před vyhlášením výběrového řízení pan Pavel Franc. World Production měla v roce 2015 nulový obrat. Navíc firma ani pan Franc nedisponují žádnými předchozími zkušenostmi a reference doložili prostřednictvím firmy CH Catering s.r.o. jako subdodavatele. Tato firma kromě jiného dlouhé léta poskytuje občerstvení pro jednání zastupitelstva a kulturní akce pořádané žižkovskou radnicí. Dalším, závažným problémem na který Kverulant.org veřejně upozorňoval, byla skutečnost, že radnice vypsala výběrového řízení na místo koncesního řízení.  Dříve než Kverulantovi právníci stihli v této věci vypracovat podmět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Praha 3 soutěž zrušila. V lednu starosta Prahy 3 Vladislava Hujová na svém facebooku uveřejnila statut s tímto zněním: Definitivně jsem se rozhodla, že smlouvu se společností World Production s. r. o. nepodepíši vzhledem k tomu, že by mohly vzniknout pochybnosti, zda neměla být zvolena forma koncesního řízení na provozovatele farmářského tržiště.“ Kverulant to považuje za svůj úspěch, ale je velmi rozpačitý z úmyslu Prahy 3 provozovat farmářské trhy ve vlastní režii. Radnice se má starat o veřejné věci a nikoliv podnikat. Kverulant apeluje na Prahu 3, aby vypsala nové a tentokrát férové koncesní řízení. 

Díky Kverulantovi do seznamu farmářských trhů, které městské části platí, přibyla v březnu 2015 Praha 6  a v září 2015 i Praha 8.  Na Vítězném náměstí v Dejvicích tak radnice inkasuje ročně částku 907 tisíc korun a ani Praha 8 již Karlínské trhy nedotuje. Naopak za možnost jejich konání od provozovatele inkasuje 240 tisíc korun ročně.  

3. Farmářský trh, kde se za uspořádání pořadateli zaplatí je už jen na Praze 5  Z tohoto seznamu díky Kverulantovi ubyly tři trhy, kde městská část pořadateli platila. Šlo o Prahu 4, Prahu 6 a  Prahu 8. Tam od roku 2015 naopak organizátoři trhů platí radnici. 

Trh v Praze 5 na Andělu je díky dennímu průchodu více než 80 tisíc lidí jedním z nejfrekventovanějších. V prosinci roku 2013 byla na pořádání farmářských, velikonočních a vánočních trhů v příštích deseti letech bez výběrového řízení uzavřena smlouva se společností Lucky service, s.r.o. Počet trhů neměl přesáhnout 90 za rok. Smlouva je postavena tak, že Praha 5 za 10 let jejího trvání zaplatí organizátorovi 786 500,– Kč, což odpovídá roční částce ve výši téměř 80 000,– Kč. Oproti tomu organizátor hradí nájem a místní poplatek v celkové výši 26,– Kč/m2 za den. Kolik m2 záboru má pronajato, už ale ze smlouvy nelze zjistit. Počet stánků je v rozmezí od 45 po 70 dle konkrétního trhu. Praha 5 Kverulantovi v únoru 2015 napsala, že si velice váží jeho podnětu a že stávající situace a podmínky pro jednotlivé farmáře a stánkaře městské části nejsou lhostejné a že se její rada tímto problémem aktivně zabývá na svých jednáních. Již prý začala prověřovat dodržování nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy (tržní řád) a smluvních ustanovení ze strany provozovatele trhů, společnosti Lucky service. Když se Kverulant.org v červenci 2016 dotázal, jak ono prověřování dopadlo, žádal o kopii zprávy o výsledcích tohoto prověřování a o informaci, jaká byla přijata opatření, mnoho se toho nedozvěděl. Nicméně z odpovědi Prahy 5 jednoznačně vyplývá, že kromě bezzubé kontroly neudělali naprosto nic.

U některých trhů se platí částka za zábor Technické správě komunikací. Bohužel i přes dotaz u této firmy 100% vlastněné hlavním městem Praha jsme se podmínky a částky u mnoha z nich dosud nedozvěděli.

Organizátoři účtují prodejcům nájem ve velmi širokém rozmezí od 0,- až 3000,- Kč/stánek/den. To ovšem neznamená, že ti pořadatelé, kteří městské části nic neplatí, nebo dokonce zaplaceno dostávají, účtují stánkařům nulové nájemné. Pravdou je spíše opak.

U většiny uvedených trhů jsou smlouvy obtížně vypověditelné. Organizátor by musel hrubým způsobem smlouvu porušit, což ovšem není přesně specifikováno. Naopak smlouvy na Náplavku a „Jiřák“ lze vypovědět poměrně snadno. Smlouva na Náměstí republiky je vypověditelná též, ale výpovědní doba jsou dva roky. Nejlepší smlouvu z hlediska provozovatele má zřejmě trh na Andělu. Smlouva přesahuje několik volebních období a nereflektuje případné zdražení záboru místa.

Jak můžete vidět jen u těchto uvedených trhů, situace je velice rozdílná a nejasná a zmatečná. Finanční podpora mnoha radnic těchto trhů neznamená kvalitu a oblíbenost. Často se podpora z radnice k samotným farmářům a dalším účastníkům nedostane. Stále je nejoblíbenější nejvíce navštěvovaný trh na Náplavce, kde pořadatel platí nejvyšší celkové nájemné a poplatky nejen v celé Praze, ale možná i v rámci celé ČR. Jeho smluvní podmínky jsou však jedny z nejhorších. Je otázkou, z jakého důvodu například Praha 5, Praha 4 nebo Praha 8 za organizaci trhů platí, když by bylo logické nechat si za tuto akci zaplatit, a to bez jakýchkoliv vedlejších nákladů. Pražané by měli mít možnost nakupovat kvalitní a čerstvé potraviny od farmářů za rovných podmínek.

Větší otevřenost a jasně nastavené podmínky by pomohly nejen návštěvníkům trhů, ale také zastupitelům, kteří se snaží bojovat s klientelismem, protekcí, úplatky a dalšími nešvary. Praha by měla dokázat, že sliby nejsou jen na volebních plakátech, a proměnit je ve skutky na tom, co téměř každý zná – a nemusí to stát ani žádné peníze. Proto se Kverulant.org se svými zjištěními obrátil na pražský magistrát a jednotlivé části a vyzval je, aby podmínky pro pořádání farmářských trhů v Praze sjednotili. Všichni odpověděli, že vítají záměr dát farmářským trhům v Praze jednotný rámec a někteří dokonce sjednali nápravu.

Ve sjednání nápravy byla nejrychlejší Praha 6. Farmářské trhy na „Kulaťáku“ bývaly provozovány tak, že městská část platila organizátorovi 1 200,– Kč ročně. Na základě Kverulantovy výzvy rada městské části Praha 6 v březnu 2015 schválila dodatek ke smlouvě o provozování farmářských trhů na Vítězném náměstí v Dejvicích. Díky této nové úpravě radnice od pořadatelů trhů inkasuje ročně částku 907 tisíc korun.

I Praha 4 situaci napravila. V Arkádách bylo 30x ročně, vždy ve středu, 50 stánků. Praha 4 měla uzavřenu příkazní smlouvu se společností 4-Majetková, a.s. Městská část v dokumentu figurovala jako příkazce a příkazníkem byla právě uvedená firma, jejímž jediným akcionářem je Praha 4. Městská část své vlastní firmě v letech 2014 a 2015 vyplácela 528 770,– Kč ročně. Její tiskový mluvčí Jiří Bigas Kverulantovi v únoru 2015 sdělil, že smlouva o pořádání farmářských trhů v letech 2014 a 2015 patří k těm, jejichž účelnost a hospodárnost chce starosta Petr Štěpánek přezkoumat. To se nakonec stalo a výsledkem bylo zrušení této, pro Prahu 4 nevýhodné, smlouvy. 

A konečně i Praha 8 sjednala nápravu. Radnice ukončila platnost smlouvy, na jejímž základě vyplácela údajně více než 1 000 000,– Kč ročně firmě Centrum Palmovka, a.s., která byla v jejím stoprocentním vlastnictví. Rada městské části Praha 8 následně usnesením ze září 2015 schválila jako nového provozovatele karlínských farmářských trhů společnost MERCATO FARM, s.r.o., která byla vybrána v otevřeném výběrovém řízení. Praha 8 již tedy trhy nedotuje, naopak za možnost jejich konání od provozovatele inkasuje 240 000,– Kč ročně za pronájem. To je sice ve srovnání s farmářskými trhy na Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 podstatně méně, ale na Praze 8 trhy probíhají pouze dvakrát týdně, zatímco na Praze 3 čtyřikrát. Na Praze 3 tak vychází jeden trh na 6 250,– Kč a na Praze 8 pak 2 500,– Kč. Je to stále velký nepoměr, ale když uvážíme, že do nedávna Praha 8 za pořádání trhů platila milion korun, je to určitě pokrok. Stále však není zcela hotovo. Více v reportáži ČT z 8. července 2016.

Kverulant.org velmi děkuje za pomoc s touto kauzou ing. Pavlovi Bartošovi a paní Nikol Syrovátkové. Byla to právě ona, kdo jako první upozornil veřejnost na tuto problematiku. Bez přispění těchto lidí by tato kauza nevznikla. Poděkování také patří NADACI VIA. Ta tuto kauzu podpořila finančním darem.

Příspěvek nadace VIA ovšem nepokryje všechny náklady této kauzy. Přispějte i vy a staňte se Kverulantovým pravidelným dárcem. Věnujte nám každý měsíc 30 korun. Vaše koruna denně pomůže měnit věci k lepšímuKverulanta můžete podpořit i jednorázovým darem. Čeká ho ještě mnoho práce a mnoho výdajů v aktuálních kauzách. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e‑shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.