Nahoru

Zakázaná reklama na ČT

ČT již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje vysílání reklamy. Televize na programu ČT1 tento zákaz obchází a označuje reklamu za sponzorování vysílání, které zákon dovoluje.  Nejenže jsou tak řádní plátci koncesionářského poplatku obtěžováni reklamou, ale především miliony diváků mohou každý den sledovat, jak velká a důležitá veřejnoprávní instituce porušuje zákon. Proto je Kverulantovým cílem přimět ČT k zastavení vysílání nepovolených reklam. Kverulant už v této věci podal množství podání. Zatím nebyl úspěšný, ale stále se nevzdává. Pokud i vám vadí neustálé porušování zákona v přímém přenosu, podpořte Kverulanta částkou 500 Kč.

Chlapci a děvčata z Kavčích hor na nějaký čas reklamu z vysílání na ČT1 skutečně stáhli. Pak se ale oklepali a začali zákon obcházet. Začali vysílat reklamu nedbale maskovanou tvrzením, že nejde o reklamu, ale o ušlechtilé sponzorování pořadu. Jako by Česká televize nedostávala koncesionářské poplatky. Jako by ročně od občanů nedostávala skoro 6  miliard korun. Podle zákona je reklamou jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Fíkový list sponzora pořadu tedy neobstojí.

Server Mediář v dubnu 2014 informoval, že příjmy ze „sponzoringu“ na ČT1 už převýšily příjmy z reklamy na kanálu ČT2. „Klasická spotová reklama na ČT2 vynesla v  roce  2013 35  milionů  Kč, sponzoring – který se z většiny odehrává na ČT1 – přitom 156 milionů, z toho tzv. minipořady činily 30 milionů Kč. Reklama z ČT Sport přinesla 55 milionů. Celkem Česká televize v roce 2013 z reklamy a sponzoringu získala 324 milionů Kč. A příjmy z reklamy v ČT stále rostou, jen prvním pololetí roku 2017 utržila za reklamu 170 milionů. 

Jiří BESSER, ministr kultury z doby, kdy se o zákazu reklamy na ČT1 jednalo, se s odstupem času cítí zklamán: „V době, kdy jsme jednali o bytí, či nebytí reklamy na kanálech ČT, někteří lidé upozorňovali na to, abychom zakázali i sponzoring a product placement. A my jsme říkali, že to bude bezvýznamné. Jenže teď po letech vidím, že pan ředitel Dvořák může stokrát ministrovi kultury říci, že to určitě vysílat nebude, ale při tom vlastním obchodním jednání takového gigantu, jakým je ČT, lidi napadne, že zákon jim to umožňuje a televizi nikdo nemůže bránit, aby si vydělala zákonným způsobem. A pak v televizi vidíme u jednoho filmu na ČT1 i čtyři sponzorské odkazy. Že by to takto mělo být, mě, když jsem tehdy pro změnu hlasoval, nenapadlo.“

To, že jsou řádní plátci koncesionářského poplatku obtěžováni reklamou, ale podle Kverulanta není ten hlavní problém. Hlavním problémem je skutečnost, že miliony diváků mohou každý den sledovat, jak velká veřejnoprávní instituce explicitně porušuje zákon. Co si pak takový divák odnese jako poučení o potřebě dodržovat zákony?

Anketa: Vadí vám reklama ve veřejnoprávní České televizi?

Velmi vadí

354 (58 %)

Spíše vadí

77 (13 %)

Spíše nevadí

90 (15 %)

Určitě nevadí

93 (15 %)

Celkem hlasů: 614

Ale Česká televize nás nešetří a nešetří ani naše děti. A tak byl Večerníček v lednu 2012 přesunut z ČT1 na ČT2, protože na tomto programu reklama být může. Na ČT2 je Večerníček obklopen reklamou zacílenou na děti. Přestože je to zakázané. Přestože zákon jasně říká, že reklama nesmí přímo nabádat děti a mladistvé ke koupi nebo pronájmu určitého výrobku nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti, ba ani přímo nabádat děti a mladistvé, aby přemlouvali své rodiče nebo jiné osoby ke koupi nabízeného zboží nebo služeb. Kverulant se s tímto stavem nechce smířit, a proto v březnu 2013 podal na Českou televizi stížnost Radě pro televizní vysílání. Rada Kverulantovi odpověděla, že sponzoring reklamou nejspíše je, ale oni s tím nic nesvedou a na postih už rezignovali:

A protože RRTV na dodržování zákona rezignovala, vysílá ČT reklamu před i po Večerníčku stále dál, jak dokazuje záznam z vysílání z 6. listopadu 2015:

Vymahatelnost práva je v české kotlině velký problém a tato kauza je dobrou ilustrací neveselého stavu. Tento stav by měl být změněn a v tomto konkrétním případě existují asi jen dvě možnosti. Buď Rada pracuje špatně a její rozhodnutí jsou špatně právně zdůvodněna, a potom je třeba vyměnit členy Rady. Nebo zákon neposkytuje činnosti Rady dostatečnou oporu. V obou případech má řešení v rukou pParlament, který také jmenuje členy Rady. Kverulant v dubnu 2013 vyzval zákonodárce, aby se činností Rady zabývali. Marně. Pak přišel rok 2014 a s ním nové složení pParlamentu a následně nové složení Rady české televize. Poslanci zvolili šest nových kandidátů do Rady České televize, kteří obsadili šest uvolněných míst. V březnu 2014 byla patnáctičlenná Rada ČT kompletní.

V dubnu 2014 Kverulant podal Radě pro televizní a rozhlasové vysílání svoji stížnost znovu. Opět marně. Podal také stížnost i Radě ČT. Také marně. V prosinci 2014 se Kverulant obrátil na parlamentní Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Po určité době se Kverulantovi ozval poslanec Martin Komárek. I on souhlasí s Kverulantovým názorem, že sponzorské vzkazy jsou ve skutečnosti reklamou.

Ale panu poslanci Komárkovi nečiní problém v krátké době změnit diametrálně názor, a tak se už v březnu 2015 nechal v rozhovoru pro Hospodářské noviny slyšet, že: „Zákaz reklamy na jedničce nám přijde absurdní, když její program je komerční.“ O tom, že se pan poslanec nechal ochočit, aby spíše než zákon prosazoval zájem ředitele veřejnoprávní televize Petra Dvořáka, svědčí schůzka, která se uskutečnila o rok poději, v březnu 2016. Na schůzce v malostranské kavárně, které byl Kverulant.org svědkem, si ředitel ČT povídal poslancem Komárkem o tom, jak to zařídit, aby Česká televize nespadala pod nový zákon o registru smluv.

Česká televize ani po letech výtek reklamu vydávanou za sponzorství nestáhla. Naopak. ČT přichází s dalším modelem, jak obejít zákon. V roce 2015 bylo vyrobeno 12 dílů pořadu Auto Moto Revue. Ty se začaly od května 2015 vysílat.  Pořad Auto Moto Revue je druhým nejstarším vysílaným titulem ČT. V současné době je vysílán jako týdeník.  Vše na programu  ČT2. Vzhledem k početné motoristické obci patří pořad k sobotním deseti nejsledovanějším na ČT2. Pořad je však značně neobjektivní a vzhledem k tomu, jak vzniká, ani jiný být nemůže. Televize totiž kromě výroby skrytých titulků za pořad nic neplatí.

Pořad vyrábí externí dodavatel, kterého platí výrobci a prodejci aut, garážových vrat, poskytovatelé leasingů a podobně. Je evidentní, že tito inzerenti to nedělají proto, aby pomohli ČT plnit hlavní úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání, kterými jsou zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, jak to ČT ukládá v § 2, odstavec (2) zákon o České televizi. Inzerenti tak činí proto, aby upozornili na svoje produkty, aby je představili ve skvělém světle.

Navíc jde tedy o nepřípustné umístění produktu. Umístění produktu je přípustné pouze v kinematografických dílech, filmech a seriálech vytvořených pro televizní vysílání, ve sportovních pořadech a zábavných pořadech, a to za podmínky, že se pouze bezplatně poskytuje určité zboží nebo služby, jako např. rekvizity nebo ceny, s cílem zařadit je do pořadu. (§ 53a odst. 1 písm. a) a b) novelizovaného zákona č. 231/2001 Sb.). Pořady, které obsahují umístění produktu, musí splňovat tyto požadavky:

• Jejich obsah a doba zařazení do vysílání nesmějí být ovlivněny tak, aby tím byla dotčena redakční odpovědnost a nezávislost poskytovatele.

• Nesmějí nabádat přímo k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb, zejména zvláštním zmiňováním tohoto zboží nebo služeb za účelem jejich propagace.

• Nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt. (§ 53a odst. 2 písm. a), b) a c) novelizovaného zákona č. 231/2001 Sb.)

Všechny tyto výše uvedené zásady jsou v pořadu Auto Moto Revue soustavně porušovány. Tak například v Auto Moto Revue odvysílané na ČT2 6. 6. 2015 byl testován vůz Subaru Forester s dvoulitrovým naftovým motorem o výkonu 147 koní, točivým momentem 350 Nm a bezstupňovou převodovkou. Jde o vozidlo se stálým pohonem všech kol a váhou 1 700 kg. Redaktor o tomto „autě pro fajnšmekry“ tvrdí v čase 02:15, že jezdí s fantastickou průměrnou spotřebou 6,1 l / 100 km. Záhy je však redaktor usvědčen ze lži. To když se v reportáži v čase 04:30 objeví display s průměrnou spotřebou 9,2 l / 100 km.

Kverulant.org se stále nechce smířit se soustavným porušováním zákona významné veřejnoprávní instituce, a proto v červenci 2015 podal RRTV další podnět k šetření. Kverulant.org chce věřit, že 5 milionů českých motoristů si zaslouží vlastní objektivní pořad, a nikoliv product placementové orgie. RRTV se Kverulantovou stížností skutečně zabývala, ale došla k závěru, že vše je v naprostém pořádku:

Product placementové orgie se však netýkají jen pořadu o autech. Scéna, v níž hokejový expert Pavel Richter vychází ze stanu společnosti McDonald’s a přináší podnos s občerstvením, přičemž jeden hranolek nabízí kolegyni, byla příliš již i na jinak velmi shovívavou Radu pro rozhlasové a televizní vysílání.  RRTV udělila v říjnu 2015 ČT za úspěšné hledání limitů nevkusu pokutu ve výši 350 tis. korun.  

V srpnu 2016 poslal Kverulant RRTV další stížnost na porušování zákona. Před Večerníčkem na ČT2 i tomto měsíci běžela reklama na jogurt a nový kriminální seriál večer na ČT1 „sponzorovala“ Toyota. Opět marně, ale Kverulant ani po letech trvání této kauzy svůj boj nevzdává.  V listopadu 2017 podal další stížnost k RRTV. V říjnu 2017 totiž odvysílal program ČT1 po osmé hodině před hlavním večerním programem dokonce reklamu na hazard v online casinu SYNOTtip. V této reklamě přeje vyzývavě oblečená krupiérka divákovi nikdy nekončící zábavu v českém online casinu SYNOTtip:

Bohužel ani tentokrát nebyl Kverulant úspěšný. RRTV mu v půlce prosince 2017 sdělila, že si nechala zpracovat analýzu spotu, ze které vyplývá, že o reklamu nejde. Kverulant si tuto analýzu od rady vyžádal a po jejím prostudování užasl, že podle ní spot nepřeje divákům nikdy nekončící zábavu v kasinu SYNOTtip, ale prostě jen nikdy nekončící zábavu a k návštěvě online casina vůbec nevybízí. Inu pokrytectví opět vítězí.

Když už jsme u pokrytectví, je třeba zmínit, že Českou televize vede od září 2011 bývalý komunista Petr Dvořák. Ten se stal řádným členem Komunistické strany Československa v 20. září 1989. Historik  Petr Blažek tomu uvedl: „Dvořák do strany vstoupil v době, kdy komunistické ideologii nevěřili často ani samotní představitelé režimu. Je to spíše morální otázka, svědčí to o jeho, dejme tomu, rozhledu či morálním profilu.“

Třeba si i vy myslíte, že zákon je třeba dodržovat a že jeho porušování v přímém přenosu je nanejvýš škodlivé. Kverulant prosí o finanční podporu této kauzy. Kverulant se v této kauze utkává se soupeřem, který disponuje značným mediálním vlivem a miliardovými rozpočty. Třeba vám Kverulantova odvaha připadá sympatická. Staňte se i vy pravidelným Kverulantovým dárcem a věnujte nám každý měsíc 30 korun. Vaše koruna denně pomůže měnit věci k lepšímu. Podpořit Kverulanta můžete i jednorázovým darem. Podpořte Kverulanta, čeká ho ještě mnoho práce a mnoho výdajů. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A při nákupu nezaplatíte ani korunu navíc.