Nahoru

Hana Marvanová hlasovala ve prospěch sponzora STANu a nenahlásila, že je v konfliktu zájmů, jak jí to ukládal zákon, přesto vyvázla bez trestu

Twitter

Hana Kordová Marvanová se stylizovala do role neohrožené protikorupční bojovnice s vysokým morálním kreditem. Kverulant.org má za to, že skutečnost je ale poněkud jiná.  Odhalil totiž tři případy, kdy někdejší radní za STAN Hana Marvanová hlasovala ve prospěch sponzora STANu a nenahlásila, že je v konfliktu zájmů, jak jí to ukládal zákon. Kverulant podal oznámení o spáchání přestupku, ale to bylo zastaveno. Prý skutek, o němž se vedlo řízení, není přestupkem. Kverulant se s nepotrestáním zjevného porušení zákona odmítl smířit a proti zastavení vyšetřování podal stížnost. Opět marně. Kverulant tak již vyčerpal všechny legální možnosti, jak dosáhnout potrestání za porušení zákona. Hana Marvanová tedy vyvázla bez trestu. 

Náměstek primátora pro životní prostředí, infrastrukturu, ZOO a Botanickou zahradu hl. m. Prahy Petr Hlubuček (vpravo) a radní pro legislativu a veřejnou správu Hana Kordová Marvanová vystoupili 1. listopadu 2018 v Praze na tiskové konferenci zastupitelského klubu Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) k představení priorit pro nastávající volební období. Foto: ČTK / Šimánek Vít

Kverulant se podezřením na rozsáhlou korupci na pražském magistrátě a v jím spravovaném Pražském dopravním podniku zabývá už několik let. V roce 2020 odhalil vyvádění peněz z Pražského dopravního podniku prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Vedení pražského dopravce tehdy podepsalo několik smluv na poskytování nejrůznějších právních služeb. Každý kontrakt obsahoval ustanovení omezující maximální částku, kterou mohou právníci za danou službu fakturovat. Jen o něco později byl uzavřen nenápadný dodatek, jímž bylo toto omezení zrušeno.

Ředitel Kverulanta Vojtěch Razima v březnu 2020 osobně vyzval tehdejší radní pro legislativu Marvanovou k zastavení tohoto tunelu. Navrhl jí zadat audit hospodaření dopravních podniků (DPP) a podat trestní oznámení. Radní Hana Kordová Marvanová to i přes přinesené důkazy odmítla udělat. Prohlásila, že sice ví, že se v dopravních podnicích krade, ale že proti koalici (TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu), za kterou byla zvolena, nepůjde.

Volební štáb STAN | Zleva: Stanislav Polčák, Jiří Drahoš, Petr Gazdík, Vít Rakušan, Hana Marvanová a Petr Hlubuček | 6. října 2018 |foto Michal Sváček | Profimedia

Kauza Dozimetr

Kverulant tedy v květnu 2020 podal trestní oznámení a stížnost k antimonopolnímu úřadu sám. To nejspíš odstartovalo policejní vyšetřování, které v červnu 2022 přivedlo k zatčení a obvinění náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN), podnikatele Michal Redla a dalších deseti lidí z tunelování Pražského dopravního podniku.

Tato kauza začala být známá pod názvem spisu Dozimetr. Hana Marvanová se okamžitě veřejně stylizovala do role neohrožené protikorupční bojovnice, která po zastavení rozkrádání dopravního podniku volala už dávno. Skutečnost je ale jiná.

Paní radní se v červnu 2022 sama poněkud neprozřetelně prořekla v rozhovoru pro investigativní reportéry Adélu Jelínkovou a Lukáše Valáška z Aktuálně.cz, že o propojení vyšetřovaných s podivnými zakázkami, o kterých se na magistrátě rozhodovalo, už dříve věděla. Dodejme – ale nic proti tomu, tak jak jí to ukládá zákon, neudělala.

Podle zjištění investigativců Aktuálně.cz: „Starostům a nezávislým poslaly firmy ze skupiny Landia v roce 2018 sponzorský dar 100 tisíc korun. TOP 09 od nich do roku 2016 dostala 230 tisíc. V roce 2018 jí navíc přišlo 750 tisíc od firmy Revis.“ Oba zmíněné subjekty se s podporou pana Hlubučka podílely na výstavbě lukrativních bytových objektů nejméně na dvou místech v Praze.

Paní Marvanová k tomu uvedla: „Hlubuček trval ve více případech na tom, že musím Landii vycházet vstříc. O tomto projektu se mnou hovořili ještě před volbami. Říkala jsem jim, že to takhle udělat nejde, že je to pro Prahu nevýhodné.“ A pokračovala: „Hlubuček mi osobně po volbách v roce 2018 říkal, že Landia posílala přes Revis na naši kampaň miliony. Tehdy jsem ještě netušila, že to mohlo být výměnou za městské pozemky.“

Hlasování ve prospěch sponzora STAN

Jenomže, analýza hlasování Rady, kterou provedl Kverulant, prozradila, že paní Kordová‑Marvanová pravidelně hlasovala ve prospěch zmíněných firem. Tak na Radě dne 8. února 2021 hlasovala pro to, aby si firma Landia Management mohla započíst nezastavěné plochy zeleně v majetku magistrátu pro výpočet koeficientů míry využití území u svého developerského projektu. To by bylo samo o sobě dosti problematické, i kdyby se nejednalo o firmu Landia. Míra využití území je vyjádřena kódem míry využití území, který je definován koeficientem podlažních ploch (KPP) a koeficientem zeleně (KZ). Z KPP se pak dá odvodit koeficient zastavěné plochy (KZP) a podlažnost. Tedy jinými slovy, když developerovi někdo dovolí započíst cizí plochu zeleně, může stavět na větší ploše a do větší výšky.

A dále na zastupitelstvu dne 9. 9. 2021 se rozhodovalo o svěření pozemku v Lysolajích, aby si na něm Landia mohla postavit přístupovou cestu ke svému jinému developerskému projektu. Pozemek byl z tohoto důvodu zbaven funkce lesa. I zde Hana Marvanová hlasovala pro.

Jako by toho nebylo dost, ještě 28. dubna 2022 zastupitelstvo odhlasovalo dotace z rozpočtu životního prostředí ve výši dvakrát sto padesát tisíc korun, opět pro společnost Landia. Paní Marvanová znovu hlasovala pro.

Paní Marvanová tedy podle svého vlastního vyjádření pro média věděla, že společnost Landia a na ní navázané subjekty byly sponzorem stran z koalice Spojené síly pro Prahu a že z těchto peněz byla financována její volební kampaň – abychom byli přesní, šlo o kampaň koalice, v níž byla jedním ze dvou lídrů. Věděla, že obviněný Hlubuček se pro společnost Landia snažil získat neoprávněné výhody. Nejen, že tento fakt neoznámila Policii ČŘ, ale následně dokonce opakovaně hlasovala ve prospěch této společnosti. Nikdy nenahlásila svůj zcela jasný střet zájmů a opakovaně tak porušila zákon o střetu zájmů č. 159/2006 Sb. Ten v § 8, Oznámení o osobním zájmu, říká:

Veřejný funkcionář je povinen při jednání ústavního orgánu, jiného státního orgánu, orgánu územního samosprávného celku nebo orgánu právnické osoby vzniklé ze zákona, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů.

Podobně se lze důvodně domnívat, že paní Marvanová opakovaně porušila zákon131/2000 Sb., o hlavním městě Praha. Ten v § 51 odst. 4 uvádí:

Člen zastupitelstva hlavního města Prahy, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti spadající do samostatné působnosti hlavního města Prahy v orgánech hlavního města Prahy mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu hlavního města Prahy, který má danou záležitost projednávat.

Takže nyní už je srozumitelné, proč bylo pro populární političku potřebné už poněkolikáté převléci politický dres a kandidovat na další funkce. A protože většina voličů má patrně paměť jako akvarijní rybička, tak byla Marvanová ve volbách na podzim roku 2022 za ODS v rámci koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) zvolena na Praze 11 senátorkou.

Oznámení o přestupku a stížnost advokátní komoře Kverulant se nechce smířit s myšlenkou, že v politice se vyplácí hlasitě slovně bojovat proti korupci, dělat si „svoje“, a když už se přestává dařit, rychle přeběhnout k nadějnější partě. Proto na Marvanovou podal na Magistrát hlavního města Prahy oznámení o spáchání přestupku. Kverulant je přesvědčen, že společenskou škodlivost tohoto jednání paní Marvanové, spočívajícího v nerespektování platných zákonů, navíc podstatně zesiluje skutečnost, že dotyčná byla v době popsaného jednání členem vrcholného orgánu. Dále pak skutečnost, že Hana Marvanová má právní vzdělání, je advokátkou a o svých zákonných povinnostech má mít přehled. A konečně skutečnost, že se na podzim 2022 v kampaních do senátních a komunálních voleb zaštiťovala heslem „Jde mi o spravedlnost“. Proto Kverulant učinil o jednání Marvanové oznámení i na advokátní komoru. V prosinci 2022 však Česká advokátní komora informovala Kverulanta, že porušení zákona o střetu zájmů a zákona o hlavním městě Praze není něco, co by vůbec mohlo být v rozporu s etickým kodexem advokáta, a tak „nebylo vůči advokátce použito žádné opatření a stížnost kontrolní rada posoudila jako nedůvodnou“. Inu, vrána vráně oči nevyklove.

Přestupek projednal Městský úřad Český Brod

Pražský magistrát dopisem ze 17. října 2022 konstatoval, že „je-li podezřelým z přestupku člen zastupitelstva územního samosprávného celku, jehož orgán je odvolacím správním orgánem vůči správnímu orgánu příslušnému k řízení o přestupku, nadřízený správní orgán odvolacího správního orgánu usnesením pověří řízením o přestupku jiný věcně příslušný správní orgán ve správním obvodu jiného odvolacího správního orgánu“, a požádal o stanovení dalšího postupu odbor střetu zájmů a boje proti korupci na Ministerstvu spravedlnosti. Ministerstvo vydalo 31. 10. 2022 usnesení, kterým byl řízením ve věci pověřen Městský úřad Český Brod. Kverulant se opakovaně dotazoval na průběh řízení a zde jsou jeho zjištění:

 • 1. 11. 2022 – obdržení oznámení o přestupku,
 • 14. 11. 2022 – vyhotovení oznámení o zahájení řízení a nařízení ústního jednání,
 • 30. 11. 2022 – doručení oznámení o zahájení řízení a nařízení ústního jednání obviněné,
 • 30. 11. 2022 – omluva obviněné z ústního jednání a žádost o odročení ústního jednání,
 • 19. 12. 2022 – vyhotovení oznámení o pokračování v řízení a předvolání k nově nařízenému ústnímu jednání,
 • 21. 12. 2022 – doručení oznámení o pokračování řízení a předvolání k nově nařízenému ústnímu jednání,
 • 16. 1. 2023 – omluva obviněné z ústního jednání a žádost o zaslání kopie spisu s tím, že se obviněná k věci vyjádří písemně,
 • 18. 1. 2023 – odeslání kopie spisu a usnesení o stanovení lhůty 20 dnů k písemnému vyjádření,
 • 24. 1. 2023 – doručení kopie spisu a usnesení o stanovení lhůty 20 dnů k písemnému vyjádření,
 • 13. 2. 2023 – správní orgán obdržel písemné vyjádření obviněné,
 • 14. 2. 2023 – správní orgán obdržel písemné doplňující vyjádření obviněné a zodpovězení zadaných otázek,
 • 27. 2. 2023 – doručení oznámení o ukončení dokazování a stanovení lhůty k seznámení se s podklady rozhodnutí,
 • 4. 5. 2023 – nabytí právní moci o zastavení řízení.

Nezákonné odložení vyšetřování

Městský úřad Český Brod vydal usnesení o zastavení řízení. To následně 4. 5. 2023 nabylo právní moci. Podle úřadu bylo přestupkové řízení zastaveno, „neboť skutek, o němž se vedlo řízení, není přestupkem“. Podle úředníků z Českého Brodu tedy není přestupkem ani jeden ze tří případů, kdy radní za STAN Hana Marvanová hlasovala ve prospěch sponzora STANU a nenahlásila, že je v konfliktu zájmů, jak jí to ukládá zákon. A o tom, jak k tomuto závěru úředníci došli, není v informaci, kterou si Kverulant vyžádal, ani slovo.

Takové odůvodnění odložení věci je naprosto nedostatečné a je v příkrém rozporu se zákonem o střetu zájmů č. 159/2006 Sb. Ten, jak již bylo uvedeno, v § 8, Oznámení o osobním zájmu, říká, že politik je povinen předem oznámit svůj poměr k projednávané věci, i když má na věci „jen“ osobní zájem.

Definitivní odložení vyšetřování

Kverulant se s odložením vyšetřování zjevného porušení zákona odmítl smířit a počátkem června 2023 požádal Krajský úřad Středočeského kraje, aby si od Městského úřadu v Českém Brodu vyžádal spis a jeho rozhodnutí o zastavení přezkoumal.  Krajský úřad Kverulanta dopisem ze dne 18. 7. 2023 informoval, že „na základě přezkoumání spisového materiálu a výše uvedených skutečností neshledal důvod pro zahájení přezkumného řízení. Dle právního názoru Krajského úřadu Středočeského kraje v daných případech nejsou dány podmínky vzniku odpovědnosti za přestupek dle § 23 odst. 1 písm. d) zákona č. 159/2006 (porušení ustanovení § 8 odst. 1 písm. citovaného zákona)“.

Prosba o podporu

Kverulant tak již vyčerpal všechny legální možnosti, jak dosáhnout potrestání za porušení zákona. Hana Kordová Marvanová tedy vyvázla bez trestu. Ale jak řekl Václav Havel: „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Proto bude Kverulant ve své práci pokračovat a dál bude odhalovat další věrolomné politiky. Kverulant prosí o finanční podporu této nelehké práce. Staňte se i vy Kverulantovým dárcem, podpořte nás jakkoliv malým, zato však pravidelným měsíčním darem.  

Jan Urban, člen správní rady Kverulant.org

Twitter