Nahoru

Jak si poslanec Bendl za veřejné peníze beztrestně fiktivně pronajímal kancelář

Twitter

Kverulant odhalil, že poslanec za ODS Petr Bendl si za peníze poslanecké sněmovny fiktivně pronajímal kancelář v Rakovníku u advokáta Jiřího Černého. Kverulant na Bendla podal v srpnu 2022 trestní oznámení pro podvod. To policie na podzim 2022 bohužel odložila s tím, že Bendl kancelář sice neužívá, ale zákonu to neodporuje. A ani advokátní komora neshledala na chování fiktivního pronajímatele Černého nic závadného. Bendl i jeho advokát tedy z této kauzy vyvázli naprosto beztrestně, to však neznamená, že Kverulant přestane odhalovat věrolomnost a rozežranost politiků. Oceňte Kverulantovu důslednost a podpořte ho alespoň symbolickým darem.

Petr Bendl | Profimedia

Poslanci mají nárok na kde co. Vedle platu jim stát proplácí náklady na odbornou literaturu, prezentaci, na dopravu, na ubytování, na odborné a administrativní práce, na osobního asistenta. Poslanci mají nárok na služební vozidlo, úhradu zdravotních služeb a na přiměřeně vybavené kanceláře ve svém volebním obvodu.

Poslanec ODS Petr Bendl, který byl v minulosti také ministrem dopravy nebo zemědělství, má již druhé volební období svoji fiktivní kancelář v centru Rakovníka. Má být přímo v domě, který patří zdejšímu politikovi a advokátovi Jiřímu Černému. Černý je rakovnickým radním za ODS. Ve stejném domě má také svoji advokátní kancelář. Od roku 2021 je rovněž placeným asistentem poslancem Bendla a daňové poplatníky stojí přibližně 35 tisíc korun měsíčně.

I na toto volební období již má Bendl s Černým uzavřenu smlouvu „o nájmu nebytových prostor a vybavení kanceláře poslance v jeho volebním kraji“. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou a od 21. 10. 2001. Sněmovna mu každý měsíc platí maximální možnou částku, kterou může poslanec na svoji kancelář čerpat. Měsíčně jde o 21 200 korun. Ročně se tak Bendl s Černým mohou podělit o hezkých 254 000 korun.

Kancelář má být na adrese Vysoká ulice 92, Rakovník. To ale znalce místních poměrů dosti překvapuje: „V uvedeném domě jsou kanceláře dvě a jednu užívá JUDr. Černý a druhou má pronajatou JUDr. Špirk. To znamená, že se jedná o podvodnou nájemní smlouvu, neboť pronajmout by mohl JUDr. Černý Ing. Bendlovi pouze stůl v některé ze dvou kanceláří.“ Přitom podle smlouvy z října 2021 mezi Bendlem a Černým má mít Bendl k dispozici velkorysých 100 m2.

Kverulant se do Rakovníka vydal podezření ověřit. Úkolu se ujal ředitel Kverulanta Vojtěch Razima. Ten svoje zjištění z 8. června 2022 popsal takto: „Dnes jsem se byl na adrese Vysoká 92 osobně podívat. Na domě byla cedule s nápisem Poslanecká kancelář Ing. Petr Bendl. Dále cedule tří advokátů. Prošel jsem celý, relativně malý dům a našel jen dvoje označené dveře. V prvním patře zavřené dveře označené JUDr. Petr Hošek a naproti nim pak dveře do kanceláře označené jako JUDr. Michal Špirk a JUDr. Jiří Černý. Zaklepal jsem na tyto dveře, vstoupil a zastavil se hned za dveřmi v jakési jednací místnosti. Po chvilce volání vyšel muž středního věku. Představil jsem se a zeptal se muže, kde naleznu kancelář poslance Bendla. Muž odpověděl, že neví. Na námitku, že jsem přeci v kanceláři doktora Jiřího Černého, asistenta pana poslance Bendla, muž zopakoval, že mi nemůže říct, kde je kancelář pana poslance, a dodal, že je advokát. Na moji otázku, zda je poslanecká kancelář někde jinde v domě, odpověděl, že je advokát a že mi žádné informace sdělovat nebude. Na moji otázku, zda tu Bendlova poslanecká kancelář vůbec je, opět deklaroval, že je advokát a že mi žádné informace sdělovat nebude.“

Poslanecká kancelář v Rakovníku podle smlouvy

  • Pronajímatel přenechává nájemci do užívání sto metrů čtverečních včetně sociálního příslušenství
  • Cena činí 15 tisíc korun měsíčně plus paušální náhrada služeb (úklid, dodávky tepla, vody, odvoz odpadu) ve výši 1000 Kč za měsíc; celková suma však dosahuje 21 200 Kč měsíčně – ještě se připočítává 5200 Kč za užívání vybavení
  • Vybavením nebytových prostor pronajímaným nájemci je: knihovna, komoda na spisy, prosklená skříň, konferenční stolek s radiopřijímačem a reprosoustavou, kancelářský stůl, stůl jednací plus pět židlí, sedací souprava (druhý konferenční stolek, sedací souprava, dvě křesla, rozkládací dvousedačka), skříň s policemi, počítačový stolek a lednice

Trestní oznámení

Kverulant byl přesvědčen, že z výše uvedeného je zřejmé, že Bendl má poslaneckou kancelář v Rakovníku pronajatu pouze fiktivně a dopouští se tak trestného činu podvodu. Zda a jak se s Černým dělí o peníze, které z titulu nájemní smlouvy dostává od nás daňových poplatníků, již Kverulant ponechal ke zjištění orgánům činným v trestním řízení, se kterými se o svá podezření v srpnu 2022 podělil. Na advokáta Černého pak Kverulant podal stížnost na advokátní komoru pro porušování etického kodexu.

Advokát Černý: nebudu dokazovat, že Bendl u mě kancelář má

Kverulant o podvodném jednání Bendla a jeho komplice Černého uveřejnil tiskovou zprávu. Na jejím základě se v srpnu 2022 redaktoři Rakovnického telefonicky kontaktovali Černého. Advokát je ujistil, že poslanecká kancelář v domě skutečně je. Připomněl nicméně, že není důvod, aby on cokoli ukazoval: prokázat pravdivost svých slov musí vždy ten, kdo něco tvrdí – v tomto případě ředitel Kverulanta. A jeho sdělení advokát chápe tak, že je to něco podobného, „jako kdybych já tvrdil, že včera na Aljašce pršelo“: asi také každý nebude bezhlavě věřit. Trvá na tom, že aby prokázal pravdivost svých slov, je na tom, kdo je vyřkl. „Nemůžu přece přijít k soudu, říct, že Holakovský mi dluží milion, a chtít po něm, ať vám nařídí, abyste mi ty peníze zaplatil. Tedy můžu – ale musel bych to dokázat nebo navrhnout důkazy. Tak to prostě chodí. Není přece možné, aby někdo tvrdil, že nad námi není nebe – a pokud si myslíte něco jiného, tak to dokažte vy,“ uvedl Černý k dohadování o existenci poslanecké kanceláře.

Bendl: politická kampaň!

Poslanec Bendl po pár dnech mlčení předvedl obvyklou figuru politiků z devadesátek. Svěřil se novinářům, že dohadování kolem (ne)existence poslanecké kanceláře je „podivná hra“, která jistě nevznikla sama o sobě. „Lidé kteří ji rozehráli (a kteří mají sami problémy se zákonem), staví svá prohlášení na fikcích, kterými zřejmě sledují nějaké své politické cíle. Víc nemám co k tomu dodat,“ uvedl poslanec.

Odložení trestního oznámení

Kverulant byl nemile překvapen, když mu Služba kriminální policie a vyšetřování, odbor hospodářské kriminality na podzim 2022 doručil odložení jeho trestního oznámení. Policie zjistila, že Bendl kancelář sice neužívá, ale zákonu to neodporuje. V závěru vyrozumění jeho pisatel, policejní komisař por. Bc. Libor Jelínek vyjadřuje určitý povzdech nad beztrestností Bendlova jednání:

Ani Kverulantova stížnost na advokáta Černého na advokátní komoru pro porušování etického kodexu nebyla úspěšná. V dopise z 11. listopadu 2022 komora Kverulantovi sděluje: „Kontrolní rada České advokátní komory posoudila Váš podnět jak s ohledem na jeho obsah a obsah přiložené nájemní smlouvy, tak i s ohledem na vyjádření advokáta JUDr. Jiřího Černého a dospěla k závěru, že Váš podnět je nedůvodný. Vaše podezření o údajně fiktivním pronájmu nebytových prostor advokátem JUDr. Jiřím Černým Kanceláři Poslanecké sněmovny dostatečně nevyplývá z předložených listin a připojené fotodokumentace. Advokát fiktivnost smlouvy popřel a popsal svojí spolupráci s Ing. Bendlem i okolnosti Vaší návštěvy v jeho domě.“

Prosba o podporu

Václav Havel řekl: „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Proto bude Kverulant pokračovat v odhalování věrolomných politiků i jejich kompliců. Oceňte Kverulantovu práci a začněte jej podporovat, jakkoliv malým, zato však pravidelným darem.

Twitter