Nahoru

KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ

Cílem Kverulanta bylo prosadit zákaz billboardů zákonem. To se povedlo a v květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější billboardy. Podle této novely billboardy zmizí od dálnic a silnic I. třídy nejpozději 1. září 2017. V dubnu 2016 však poslanec Berkovec předložil parlamentu návrh, který by termín pro odstranění billboardů prodloužil o pět let, a se svým návrhem, jak zákon proti billboardům změkčit, přišel i poslanec Jaroslav Foldyna. A to dokonce třikrát. V březnu 2017 na pomoc billboardové lobby přispěchal poslanec Bendl, ale ani ten nebyl úspěšný. Kverulantovi tak podařilo odvrátit patrně všechny útoky billboardové lobby na zákon zakazující billboardy. Oceňte Kverulantovy úspěchy a úsilí finančním darem.

Kverulant se zabývá odstraňováním billboardů – kauza Smrtelně nebezpečné billboardy. Při automobilové srážce s billboardem u nás zahyne přibližně deset lidí ročně. Billboardy nám kradou krajinu a jejich povolování je často spojeno s korupcí. Proč jsou billboardy skutečně nebezpečné, jasně ukazuje reportáž TV NOVA. I když řidič nechce, strhávají na sebe pozornost. A přitom se v mozku aktivují jiná centra než ta důležitá pro řízení. Více v reportáži TV NOVA:

Kverulantův dlouholetý tlak nakonec přiměl ministerstvo dopravy k sepsání návrhu novely silničního zákona, který měl billboardy výrazně omezit. V původním návrhu sice byla desetiletá lhůta na odstranění billboardů, ale tu se Kverulantovi podařilo zkrátit na pět let. Vládní návrh zákona zamířil do poslanecké sněmovny. Dřívější bojovník proti billboardům poslanec Huml předložil pozměňovací návrh, že pokud byly billboardy již v minulosti povoleny, nový zákon by se jich neměl týkat. O pravděpodobné motivaci pana Humla si jistě každý udělá názor sám.

Před závěrečným schvalováním uspořádal Kverulant společně se serverem nechceme-billboardy.cz happening před Parlamentem. Andělé oslovovali poslance přicházející hlasovat s tím, že již nechtějí žádné další mrtvé od billboardů. Mimochodem jedním z těchto andělů byl známý pražský kavárník Ondřej Kobza, který celý happening také vymyslel a zorganizoval. 

Podpora veřejnosti a podařený happening přinesly úspěch. Zákon byl v parlamentu schválen a pozměňovací návrh poslance Humla zamítnut. Více v rozhovoru České televize:

Kverulant přepokládal, že schválení zákona Senátem bude jen formalitou. Mýlil se. Senátorka Vrecionová prosadila změkčující pozměňovací návrh, a to zachovat billboardy u místních komunikací a silnic II. a III. třídy. Sněmovnou schválený zákon by podle ní totiž znamenal do pěti let likvidaci 90 procent billboardů s dvoumiliardovým výpadkem pro státní rozpočet. Znamenal by prý i výpadky pro rozpočty obcí a krajů. Senát zákon vrátil zpět Sněmovně. Více o zamítnutí zákona v reportáži TV NOVA:

Kverulant nemá pochybnosti o tom, že senátorka Vrecionová prosadila svůj názor za značné podpory lobbistů placených billboardových společností. Kverulantovi je krajně podezřelé, že naprosto neznámá senátorka, která se dopravou nikdy nezbývala, měla najednou tak vážný zájem o záchranu billboardů. Kverulant si to nedovede vysvětlit jinak než korupcí. Nejspíš ve formě velké slevy na billboardovou kampaň. 

Zákon proti billboardům se tedy znovu vrátil do Sněmovny. Kverulant poprosil všechny, komu se billboardy nelíbí, aby napsali svým poslancům prostřednictvím aplikace NapišteJim. Billboardáři také svým poslancům napsali. Jak jinak než na billboardech:

Je evidentní, že billboardáři měli z přijetí nového zákona strach. Jinak by neobětovali svoje nemalé zisky, které jim pronájem billboardů přináší, aby oslovili poslance vlastní kampaní. Na celé věci nebylo tolik zarážející to, že se dovolávají Ústavy, ale skutečnost, že už neváhali strašit poslance zcela veřejně. Jak potom asi vypadalo neveřejné lobování. Kverulant je přesvědčen, že tam nabízeli významné slevy na budoucí politické kampaně a nejspíš i úplatky. Více o celé kauze v reportáži Českého rozhlasu z dubna 2012:

V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější billboardy. Podle této novely billboardy zmizí od dálnic a silnic I. třídy nejpozději 1. září 2017. Kverulant.org již zaznamenal tři útoky billboardové lobby na tento zákon. V dubnu 2016 však poslanec Berkovec předložil parlamentu návrh, který by tento termín prodloužil o pět let. Kverulant nemá pochybnosti o tom, že poslanec Berkovec prosazoval svůj názor za značné podpory billboardové lobby. Svědčí o tom důvodová zpráva, kterou k návrhu předložil. Prý nám hrozí arbitráže za zmařené investice billboardářů. A podobně jako kdysi senátorka Vrecionová straší ztrátou pracovních míst a výpadkem pro státní rozpočet. Tentokrát to měl být výpadek 1,5 miliardy korun.

Kverulant si nedovedl vysvětlit aktivitu poslance Berkovce jinak než korupcí. Arbitráže České republice nehrozí. Kdyby měli billboardáři šanci na úspěch, už by Českou republiku dávno žalovali. Jenže ČR nikomu investici do billboardů nezmařila. Pouze v roce 2012 řekla, že v roce 2017 u dálnic a silnic první třídy již billboardy nebudou. Billboardové firmy tedy s pětiletým předstihem věděly, že jejich nebezpečný byznys s řidičskou pozorností skončí. Navíc již dlouho před rokem 2012 nebylo možno získat povolení pro billboard na dobu delší než pět let. A ztráta čtyři tisíců pracovních míst „vylepovačů billboardů“ je naprosto vycucaná z prstu. Například firma BigBoard, zdaleka největší hráč na českém billboardovém trhu, měla podle účetní závěrky z roku 2014 pouhých 34 zaměstnanců. Stejně jako v roce 2013. Podobné je to daňovým výpadkem ve výši 1,5 miliardy korun. Jde o absurdně vysoká a ničím nepodložená čísla. 

Plán poslance Berkovce prodloužit firmám provozující reklamy kolem dálnic a silnic I. třídy o dalších pět let však poměrně rychle narazil. I proto, že Kverulant tehdy křičel hodně nahlas. Po ministerstvu dopravy a ministerstvu vnitra byla počátkem května 2016 proti prodloužení pětiletého přechodného období i celá vláda. Vláda stejně jako Kverulant považovala za nepřesvědčivá Berkovcova tvrzení, že pokud reklamy u dálnic a silnic první třídy ztratí povolení už příští rok v září, stát přijde na daních asi o 1,3 miliardy korun. Poslancův údaj, že by přibylo asi 3800 nezaměstnaných, měli ministři označit za „přinejmenším značně nadsazený, nebo dokonce zcela smyšlený“.

Ale poslanec Berkovec není sám, kdy chtěl pomoci billboardové lobby. Svůj návrh novely zákona o pozemních komunikacích předložil i poslanec Jaroslav Foldyna. Podstatou jeho návrhu bylo značné rozšíření zastavěného území v okolí dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy. V zastavěném území totiž billboardy budou moci zůstat i po 1. září 2017. Poslanec Foldyna chtěl uzákonit, aby toto území nebylo definováno zákonem jako určitý počet staveb, ale aby o jeho rozsahu mohly rozhodovat obce. S obcemi, které by už nebyly nijak vázány zákonnou definicí, by se pak mohli billboardáři dohodnout mnohem snáz a významně si tak rozšířit území, ze kterého nebudou muset v září 2017 odstraňovat svoje poutače. I tento pokus prodloužit život dálničním hyzdičům byl i díky Kverulantovi neúspěšný. Kverulant přispěl k tomu, že ministerstvo vnitra vydalo v dubnu 2016 k návrhu poslance Foldyny stanovisko, kde se píše: „S navrženou změnou zásadně nesouhlasíme.“

Ale poslanec Foldyna je patně opravdový fanoušek dálničních billboardů. A tak v listopadu 2016 znovu předložil svůj pozměňovací návrh k silničnímu zákonu na jednání hospodářského výběru poslanecké sněmovny. Kverulant.org tehdy poslance Foldynu obvinil, že svůj názor prosazuje za značné podpory billboardové lobby, a problematické aktivitě Foldyny se dostalo značné publicity. To nakonec vedlo k tomu, že Foldyna v lednu 2017 ve sněmovně prohlásil, že svůj pozměňovací návrh stáhne. Jenže větší lhář než politik je už jen politik v televizi. V květnu 2017 začala 57. schůze poslanecké sněmovny a pod bodem 140 je opět ukryt návrh poslance Foldyny, který opět podstatně rozšiřuje definici takzvaného zastavěného území podél komunikací, ze kterého billboardy nebudou muset zmizet. Kverulant je přesvědčen, že i tento pokus billboardové lobby bude stejně neúspěšný, jako návrh na záchranu billboardů, který chtěl protlačit poslanec ODS a někdejší ministr zemědělství a dopravy Petr Bendl. 

Počátkem března 2017 na pomoc billboardové lobby přispěchal poslanec Bendl a do novely upravující vydávání řidičských oprávnění "přilepil" změnu definice zastavěného území. Petr Bendl chtěl uzákonit, aby toto území nebylo definováno zákonem jako určitý počet staveb, ale o jeho rozsahu mohly rozhodovat obce. S těmi by se mohli billboardáři dohodnout mnohem snáz a mohli by tak výrazně rozšířit území kolem sinic I. třídy, ze kterého nebudou muset v září 2017 odstraňovat svoje poutače. Ale ani tento návrh nebyl úspěšný a pro Bendlův přílepek zvedlo koncem dubna 2017 ruku jen 16 poslanců, a to převážně z řad občanských demokratů.

Kverulant.org nemá pochybnosti o tom, že poslanci Foldyna, Berkovec a Bendl prosazovali svoje názory za značné podpory billboardové lobby. Kverulant si to nedovedl vysvětlit aktivitu těchto poslanců jinak, než korupcí. Billboardáři totiž mají politikům co nabídnout. Vedle peněz je to také možnost inzerovat zadarmo nebo s výraznou slevou na billboardech po celé republice. Kverulant svůj názor nezměnil, ani když ho billboardáři kontaktovali prostřednictví své organizace Svaz provozovatelů venkovní reklamy. V dopise mu napsali, že se na aktivitě poslance Foldyny a ani jiných poslanců nijak nepodíleli a žádají, aby o nich Kverulant již nemluvil ošklivě. To Kverulant samozřejmě neudělal a svoje kauzy z webu nestáhl.

Kverulantovým cílem je udržení původního termínu pro odstranění billboardů od dálnic a silnic první třídy již v roce 2017. Pomozte mu i vy tento cíl splnit a podpořte Kverulantovo úsilí finančním darem. Věnujte nám každý měsíc 30 korun. Vaše koruna denně pomůže měnit naše silnice k lepšímu. Podpořit Kverulanta můžete i jednorázovým darem. Podpořte Kverulanta, čeká ho ještě mnoho práce a mnoho výdajů. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.

Celá tato kauza byla realizována v těsné spolupráci s kolegy ze serveru nechceme-billboardy.cz. Poděkování také patří všem, kteří již napsali svým poslancům a senátorům. Poděkování patří také kavárníkovi Ondřeji Kobzovi a výtvarníkovi ATEO.