Nahoru
Kverulant slaví čtrnácté narozeniny
Foto: Pixabay
Kverulant slaví čtrnácté narozeniny
Twitter

Většina veřejnosti nemá čas, prostředky, zkušenosti a vytrvalost věnovat se roky řešení konkrétních problémů ve veřejném zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Právě proto je tu watchdogová organizace Kverulant.org, která se do takových kauz s větším či menším úspěchem systematicky pouští. Právě dnes uběhlo čtrnáct let, co s tím 23. července 2009 začala. Oceňte Kverulantovu vytrvalou a náročnou práci alespoň malým darem. 

Foto: Pixabay

Když mocní s veřejností nehrají fér, bráníme ji. Dosahujeme konkrétních pozitivních změn ve veřejném životě. Ctíme právní řád, a pochybné postupy se nám příčí. Naší silou je důkladné využití všech zákonných možností, zájem a podpora veřejnosti. Kverulant odhaluje korupci a plýtvání. Kverulant vystupuje proti věrolomným politikům a rozežraným úředníkům.

Kverulant podává návrhy, stížnosti, žaloby, trestní oznámení. Píše otevřené dopisy vládě, nejrůznějším úřadům a institucím, poslancům i senátorům.  Usedavě obtěžuje orgány státní i místní správy s cílem sjednat nápravu. Dílčí úspěch ho neuspokojí.

Slovo kverulant se do mnoha evropských jazyků dostalo z latinského quaerere: ptát se, hledat. Kdyby nebylo věčných stížností, že v jeskyni je tma a vlhko, neměli bychom ani oheň. Kdo není kverulant, ten jen mlčí a jde, kam se mu ukáže. Kverulanti jsou motorem pokroku, a proto si zaslouží vaši podporu.

Kverulantovy kauzy

Od svého založení v létě 2009 do současnosti Kverulant pracoval nebo pracuje na více než 100 kauzách. Těch dokončených je více než 65 a více než 35 se stále pracuje. Zde  je přehled naší práce:

Postup

Při řešení jednotlivých kauz dodržujeme postup, jenž jsme si v průběhu let stanovili. Nejprve identifikujeme problém. Poté si stanovíme cíl, kterého má být dosaženo. Cílem může být konkrétní změna v zájmu široké veřejnosti, nikoli pouhé upozornění na problém. Tento cíl deklarujeme. Popíšeme problém v Kverulantově kauze na svých internetových stránkách a průběžně tam aktualizujeme informace o tom, co jsme pro dosažení cíle podnikli a jaký to mělo dopad. Kauza pokračuje, dokud není cíle dosaženo nebo dokud nejsou vyčerpány všechny rozumné a legální prostředky k jeho dosažení.

Zásady

Pak je tu ještě pár zásad, které jsme si pro svou práci stanovili. Především nepodporujeme žádného politika a politiky apriorně považujeme spíše za protivníky. Víme, že náš postoj není dobrou vizitkou pro naši demokracii, ale máme za to, že chyba není tak úplně na Kverulantově přijímači. K našim zásadám patří se s politiky vůbec nestýkat. Také proto nejsme v Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí.  Vše, co prosazujeme, prosazujeme jen silou svého hlasu, s vydatnou podporou tlaku veřejnosti. Naproti tomu, jednání s politiky by nejspíš znamenalo nějaký obchod. Třeba jen to, abychom na ně neútočili, když „pro nás“ něco udělají. 

Mezi Kverulantovy zásady také patří nekomentovat veřejně nic, co se nás bezprostředně netýká. Takže komentujeme v zásadě jen své kauzy. Sice nás to trochu omezuje v přístupu do médií, ale dobře to reflektuje Kverulantovo heslo „Acta non verba“. Jednat, ne jenom mluvit. „Acta non verba“ je původní Kverulantův název.

Když jsme Kverulanta zakládali, bylo naším cílem řešit konkrétní kauzy a dosahovat konkrétních změn. Tehdy nám vadilo, že většina jen verbálně tepe nepravosti, aniž by se něco měnilo. Vadilo nám, že řada politiků si z kritiky poměrů udělala jen výnosný byznys, bez toho, že by s tím chtěli nebo uměli něco udělat. Tak dlouho se v nás shromažďovala nespokojenost s neřešenými problémy, až padlo rozhodnutí založit neziskovou organizaci. Asi není náhoda, že se tak stalo jednoho ošklivého dne v restauraci s názvem „Akuma“ v Rokytnici nad Jizerou.

Prosba o podporu

Kverulant je financován pouze z darů fyzických a soukromých právnických osob. Kverulant programově odmítá dary z veřejných rozpočtů, od politiků a politických stran. Protože pokud je nezisková společnost financována převážně z veřejných rozpočtů, o kterých rozhodují politici, bude jen těžko nezávislá. Spíš se stává součástí establishmentu a věnuje se problematice, která zajímá spíše politiky nebo grantové úředníky než veřejnost. Naše úsilí za lepší správu veřejných věcí finančně podpoří ročně téměř 2 tisíce laskavých žen a velkorysých mužů. Snadno se můžete stát jedním z nich. Kverulantovými přispěvateli jsou i na desítky  středních a malých českých firem, kterým vadí arogantní rozežranost politiků a státu. Další skupinou dárců jsou soukromé  nadace, které vypisují jednotlivá grantová kola.

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel

Twitter
Zpět na výpis novinek